Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Enillydd pleidlais gyhoeddus ar gyfer ymchwiliad pwyllgor yn y Cynulliad

22/10/2018

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi enillydd y bleidlais gyhoeddus ddiweddaraf i ddewis maes ymchwiliad newydd iddo.


Cafwyd ymateb gan bron 2,500 o bobl i arolwg y Pwyllgor, a gynhaliwyd dros yr haf i bobl gael gymryd rhan yn y broses o bennu gwaith y Pwyllgor.

Cafodd y cyhoedd ddewis o blith nifer o opsiynau, gan gynnwys defnyddio'r celfyddydau i wella iechyd a lles, a'r Gymraeg yn y byd digidol.

Ond yr enillydd clir oedd ymchwiliad i’r ffordd y caiff hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru eu dysgu.

 
"Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg," meddai Bethan Sayed, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

"O'r cychwyn, roedd y Pwyllgor yn awyddus i'r cyhoedd yng Nghymru gael pennu cyfeiriad ein rhaglen waith.

"Gwnaethom hyn trwy ymgynghori ar y materion y mae pobl yng Nghymru am inni eu hystyried.  Ond fe aethom gam ymhellach a chytuno mai'r cyhoedd a ddylai gael dewis rhai o'n hymchwiliadau.

"Mae'r ffordd y mae hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru yn cael eu dysgu yn faes pwysig ac mae'n amlwg iddo fynd â sylw'r mwyafrif helaeth o bobl.

"Byddwn yn trafod sut y byddwn yn cynnal yr ymchwiliad hwn, gyda'r bwriad o lansio ymgynghoriad cyhoeddus cyn y Nadolig.

"Ond ni fydd y materion eraill yn mynd yn angof; byddwn yn sicrhau eu bod yn rhan o'n gwaith."

Yn 2016, cynhaliodd y Pwyllgor arolwg cyhoeddus yn gofyn i bobl gynnig meysydd i'r Pwyllgor ymchwilio iddynt. Y flwyddyn honno, cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad ynglŷn â mynediad i addysg cerddoriaeth.

Daeth yr opsiynau eleni o'r rhestr wreiddiol o feysydd posibl. 

 

 

 

Partners & Help