Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

#SeneddCasnewydd: Cyfle newydd i Gasnewydd wrth i'r Cynulliad Cenedlaethol dreulio wythnos yn y ddinas i gynyddu ymgysylltiad democrataidd

14/03/2017

​Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yng Nghasnewydd rhwng 20 a 25 Mawrth yn ei ymgyrch ddiweddaraf i ymgysylltu â phobl yn eu cymunedau eu hunain.

Mae'r wythnos #SeneddCasnewydd yn rhan o ymgyrch y Cynulliad i gynnwys mwy o bobl yn ei waith a dangos sut y mae aelodau etholedig yn eu cynrychioli.

Yn ystod yr wythnos, bydd dau gyfarfod ffurfiol o bwyllgorau'r Cynulliad yn cael eu cynnal ar gampws Dinas Casnewydd Prifysgol De Cymru.

Bydd timau ymgysylltu ac allgymorth hefyd yn gweithio gyda nifer o ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol, yn ogystal â chanolfan siopa Friars Walk, i roi gwybod i bobl am sut y mae'r Cynulliad yn gweithio a sut y gallant chwarae eu rhan.

"Wrth i fwy a mwy o bwerau gael eu datganoli i Gymru, mae'n hanfodol bod pawb yn dweud eu dweud ar y math o Gymru y maent eisiau ei gweld," meddai Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

"Rydyn ni'n dod i Gasnewydd gan fy mod i'n credu ei bod yn bwysig ein bod yn clywed beth yw gobeithion a dyheadau pobl i'w hunain a'u cymunedau.

"Mae'r cyfuniad o ddigwyddiadau rydyn ni wedi'u cynllunio yn cynnig cyfleoedd i ddysgu am pam y mae'r Cynulliad yn bwysig a sut i gyfrannu at y materion rydyn ni'n eu trafod ar eich rhan a dylanwadu arnynt."

Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cyflwyno wythnos #SeneddCasnewydd mewn partneriaeth gyda'r South Wales Argus a Phrifysgol De Cymru.

Dywedodd Nicole Garnon, golygydd y South Wales Argus:

"Rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth gyda'r Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer wythnos #SeneddCasnewydd.

"Mae hon yn ddinas fywiog gyda phobl sy'n teimlo'n angerddol am ei dyfodol.

"Mae yna ganfyddiad, yn gam neu'n gymwys, bod gwaith y Cynulliad yn canolbwyntio'n ormodol ar Gaerdydd, felly mae hwn yn gyfle pwysig i bobl chwarae rhan uniongyrchol a helpu i ddylanwadu ar waith Aelodau'r Cynulliad sy'n ein cynrychioli yn y Senedd."

Dywedodd yr Athro Julie Lydon OBE, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru:

"Fel Prifysgol, rydyn ni'n credu ei bod yn bwysig iawn i ni fod yn rhan o fywyd dinesig ein cymunedau, ac rydyn ni'n falch iawn o fod yn croesawu #SeneddCasnewydd yn yr ysbryd hwn.

"Yn ogystal â thrawsnewid bywydau unigolion a bod yn gyflogwr mawr, rydyn ni'n chwarae rôl hollbwysig o ran rhoi'r cyfle i lunwyr polisi a dinasyddion ymgysylltu ag ymchwil ac addysg a rhannu syniadau sy'n cael effaith gadarnhaol ar economi a gwasanaethau cyhoeddus ein rhanbarth.

"Fel y dywedodd ein Canghellor Rowan Williams, effaith bwysicaf ein Prifysgol yw rhoi'r cyfle i ddinasyddion ymdrin â materion mawr mewn awyrgylch o oddefgarwch a pharch. Mae dod â'r Cynulliad Cenedlaethol i Gasnewydd yn rhan o'r ymrwymiad hwn."

Bydd mwy o wybodaeth am #SeneddCasnewydd yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol www.cynulliad.cymru/seneddcasnewydd.

Partners & Help