Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Cynulliad Cenedlaethol yn ymuno â chwmnïau blaenllaw sydd ymysg 100 cwmni'r FTSE ar y rhestr o'r 10 gweithle sydd fwyaf ystyriol o deuluoedd

27 Medi 2012

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill gwobr o fri sy'n cydnabod ei ymrwymiad i ddarparu amgylchedd gweithio sy'n ystyriol o deuluoedd.

Corff deddfu Cymru yw'r unig sefydliad yng Nghymru a farnwyd yn un o'r 10 cyflogwr gorau yn y DU gan sefydliad y Cyflogwyr Gorau i Deuluoedd sy'n Gweithio (TEWF).

Mae safon TEWF yn feincnod arfer da a gaiff ei gydnabod gan ddiwydiant yng nghyswllt darparu amgylchedd gweithio sy'n galluogi i bobl gael cydbwysedd da rhwng eu gwaith a'u bywyd y tu allan i'r gwaith.

Golyga hyn fod y Cynulliad yn ymuno â chwmnïau fel Barclays a Banc Brenhinol yr Alban, sy'n rhan o 100 cwmni'r FTSE, ymysg elît Prydain yn y maes hwn.

Dywedodd Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru: "Rwy'n credu'n fawr yn y syniad bod gweithlu hapus yn weithlu effeithiol a chreadigol hefyd."

"Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cydnabod bod hyblygrwydd yn galluogi gweithwyr i lwyddo yn y gwaith ac i gyflawni eu hymrwymiadau teuluol, sy'n newid.

Mae'n bwysig helpu pobl yng Nghymru sy'n gweithio i ddod o hyd i gydbwysedd priodol rhwng eu gwaith a meysydd eraill eu bywydau. Caiff yr ymrwymiad hwn ei brofi gan yr ystod eang o ddewisiadau a pholisïau a ddatblygwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gynorthwyo yn hyn o beth.

"Dyna pam mae'n bleser mawr llongyfarch pawb sydd a wnelont â'r maes hwn am y gydnabyddiaeth a roddwyd iddynt am eu gwaith rhagorol ac am ddatblygu polisïau sy'n cyd-fynd â'r arferion gorau."

Mae'r rhaglenni a'r polisïau sydd gan y Cynulliad i'w staff er mwyn bod yn ystyriol o deuluoedd yn cynnwys:

  • Patrymau gweithio hyblyg - tymor yn unig, rhan-amser, oriau cywasgedig etc.

  • Oriau hyblyg

  • Trefniadau gwell yng nghyswllt cyfnod a thaliadau mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu

  • Absenoldeb Rhiant

  • Aberthu Cyflog i gael Talebau Gofal Plant

  • Polisi Gofalwyr

  • Trefniadau yng nghyswllt Absenoldeb ArbennigPartners & Help