Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pwyllgor yn y Cynulliad i archwilio diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau

22/06/2017

​Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal ymchwiliad undydd i ddiogelwch tân mewn tyrau o fflatiau fis nesaf mewn ymateb i drychineb Grenfell Tower yn Llundain. 

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn archwilio’r gofynion diogelwch, y canllawiau i drigolion a’r rheoliadau cyfredol yng Nghymru ddydd Iau 13 Gorffennaf yn y Senedd yng Nghaerdydd. 

Dywedodd John Griffiths AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

"Arswyd i bawb oedd gwylio’r hyn ddigwyddodd yn Grenfell Tower yr wythnos diwethaf, ac rwyf am gael sicrwydd bod pob mesur diogelu angenrheidiol ar waith i atal trychineb o’r fath yng Nghymru.

"Rydym yn gobeithio clywed gan y rhai sydd â chyfrifoldeb ym myd llywodraeth leol, yn y cymdeithasau tai, ac yn y gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru.  Yna, byddwn yn codi unrhyw faterion gyda Llywodraeth Cymru.

"Rydym am ofyn y cwestiynau y mae pobl sy’n byw mewn tyrrau o fflatiau yng Nghymru yn eu gofyn, a byddwn yn gwahodd grwpiau tenantiaid i siarad â ni.  Rydym yn awyddus i gael sicrwydd bod pryderon trigolion yn cael eu clywed ac yr ymdrinir â nhw."

Partners & Help