Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations


Negodiadau

Blog: Y datganiad gwleidyddol – goblygiadau hyn i Gymru

4 Rhagfyr 2018

Mae’r blog yma yn rhoi diweddariad ar beth mae’r datganiad gwleidyddol yn ei olygu i Gymru

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn: Y Cytundeb ymadael a’r datganiad gwleidyddol

4 Rhagfyr 2018

Ar 4 Rhagfyr, fe wnaeth y Cynulliad bleidleisio i wrthod y cytundeb ymadael a’r datganiad gwleidyddol

 

Blog: Beth mae’r cytundeb ymadael yn ei olygu i Gymru

30 Tachwedd 2018

Mae'r blog yma yn canolbwyntio ar y prif faterion i Gymru yn y cytundeb ymadael. 

 

Adroddiad pwyllgor: Goblygiadau'r cytundeb ymadael i Gymru

29 Tachwedd 2018

Mae'r adroddiad yma, a luniwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, yn edrych ar effaith bosibl y cytundeb Brexit. 

 

Papur ymchwil: Diweddariad Brexit

16 Tachwedd

Mae'r papur yma yn cael ei gyhoeddi gan y Gwasanaeth Ymchwil ac yn cynnwys datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

 

Sesiwn gyda'r Prif Weinidog

5 Tachwedd 2018

Dyma sesiwn olaf Carwyn Jones gyda’r Pwyllgor Materion Allanol cyn iddo sefyll lawr fel Prif Weinidog. Yn y sesiwn mae Aelodau yn gofyn cwestiynau iddo am barodrwydd ar gyfer Brexit, y cyfnod pontio a pherthnasau yn y dyfodol. 

 

Blog: Negodiadau Brexit – y datblygiadau diweddaraf

2 Tachwedd 2018

Darllenwch y blog yma i gael cipolwg ar y diweddaraf am y negodiadau Brexit, a beth mae hyn yn ei olygu i Gymru.


 

Datganiad gan y Llywydd: Trefniadau Brexit a setliadau datganoli

25 Hydref 2018

Darllenwch sylwadau'r Llywydd wrth iddi groesawu aelodau o'r Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit, a oedd yn cwrdd yn y Cynulliad. 

 

Blog: Sicrhau llais i Gymru yn y paratoadau ar gyfer Brexit

23 Hydref 2018

Mae'r erthygl yma yn amlinellu'r diweddaraf ar rôl Cymru yn y gwaith sy'n cael ei wneud ar lefel y DU i baratoi ar gyfer y dyfodol.

 

Blog: Fforwm rhyngseneddol ar Brexit i gwrdd yn y Cynulliad

23 Hydref 2018

Mae'r erthygl yma yn edrych ar ôl y fforwm ac yn trafod cynigion ar gyfer gweithio rhyngseneddol ar ôl Brexit.

 

Adroddiad monitro Brexit

11 Hydref 2018

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am negodiadau Brexit Llywodraeth y DU gyda'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n cynnwys crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys y dogfennau a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf a gyhoeddwyd.

 

Datganiad yn y Cyfarfod Llawn: Y diweddaraf am drefniadau pontio Ewropeaidd

18 Medi 2018

Ar 18 Medi, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid ddatganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn ar drefniadau pontio Ewropeaidd.

 

Blog: Beth fydd hysbysiadau ‘dim bargen’ yn golygu i Gymru?

13 Medi 2018

Mae’r erthygl hon yn nodi rhai o oblygiadau’r hysbysiadau ‘dim bargen’ i unigolion a busnesau.

 

Partners & Help