Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

 

​Bwletin Brexit wythnosol

Diweddarwyd ar 1 Ebrill 2019

Yn dilyn y drydedd bleidlais aflwyddiannus ddydd Gwener ar y Cytundeb Ymadael, ar ddydd Llun bydd ail rownd y pleidleisiau dangosol yn Nhŷ'r Cyffredin. Os bydd unrhyw opsiwn yn llwyddiannus, gallai ASau meinciau cefn geisio amser i ddeddfu ar gyfer yr opsiwn llwyddiannus ddydd Mercher.

 
 
 


Ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cyfarfod yn breifat i drafod eu cynllun gwaith Brexit ar gyfer y dyfodol ac i ystyried y grŵp nesaf o gytundebau rhyngwladol. Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn parhau i graffu ar is-ddeddfwriaeth Brexit.


 
 


Bydd Cyfarfod Llawn dydd Mercher yn cynnwys cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Gweinidog dros Gysylltiadau Rhyngwladol. Bydd blas Brexit ar y ddwy eitem, gan ganolbwyntio ar baratoadau ar gyfer 'dim cytundeb' a strategaeth ryngwladol Cymru ar ôl Brexit.

 


Ddydd Gwener, bydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn craffu ar y Prif Weinidog ar nifer o faterion Brexit sy'n bwysig i Gymru. 

Bydd y diweddariad nesaf ar ddydd Llun 29 Ebrill.

 

Partners & Help