Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

Croeso i Fwletin Brexit,

Dyma’r Bwletin Brexit, sy’n cynnwys yr holl wybodaeth am waith y Cynulliad ar Brexit yr wythnos hon.

Ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn clywed gan brifysgolion, y gwasanaeth iechyd a llywodraeth leol fel rhan o’i waith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit. Cynhaliwyd sesiwn dystiolaeth ddiwethaf y Pwyllgor gyda’r sefydliadau hyn ar 20 Mai 2019. Gallwch wylio’r sesiwn yma, a darllen y trawsgrifiad yma.

Mae ymchwilio i’r paratoadau ar gyfer Brexit yng Nghymru wedi bod yn elfen bwysig o waith y Pwyllgor. Gallwch ddarllen adroddiadau blaenorol y Pwyllgor ar barodrwydd yma.

Ddydd Gwener diwethaf, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y system fewnfudo bresennol a chynigion ar gyfer system newydd ym mlog Ymchwil y Senedd, Cymru a diwedd rhyddid i symud.

Hefyd ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod yr Offerynnau Statudol diweddaraf, gan gynnwys offerynnau sydd â goblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE, sef yr offerynnau ynghylch Iechyd a Lles Anifeiliaid a Materion Gwledig.

Yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth, bydd y Prif Weinidog yn ateb cwestiynau  ynghylch cytundeb masnach rhwng y DU ac UDA a GIG Cymru, ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am safbwynt Llywodraeth Cymru o ran Brexit yn dilyn y cytundeb rhwng y DU a’r UE fis Hydref.

Cofiwch y gallwch wylio cyfarfodydd Pwyllgorau’r Cynulliad a’r Cyfarfod Llawn yn fyw ar Senedd.tv, a gallwch wylio’r cyfarfodydd eto ar y wefan hon hefyd. Gallwch hefyd ddarllen blogiau diweddaraf ac adroddiadau Ymchwil y Senedd drwy ymweld â’r wefan Pigion.

Partners & Help