Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

 

​Bwletin Brexit wythnosol

Diweddarwyd ar 13 Mehefin 2019

Mae'r bwletin hwn yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 10 Mehefin a 21 Mehefin. 

Ddydd Llun 10 Mehefin, cynhaliodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol sesiwn graffu gydag Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol. Roedd y sesiwn yn canolbwyntio ar strategaeth ryngwladol arfaethedig Llywodraeth Cymru, ei swyddfeydd tramor a'i rôl mewn cytundebau masnach yn y dyfodol a chytundebau parhad masnach. Trafodwyd cysylltiadau rhynglywodraethol y DU hefyd, gan gynnwys y mecanweithiau sydd ar waith ar gyfer datrys anghydfodau. 

Ddydd Mawrth, 11 Mehefin, gwnaeth y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar oblygiadau cynigion mewnfudo Llywodraeth y DU i wasanaethau cyhoeddus Cymru a'r economi ehangach. 

 
 
 

Ddydd Mercher 12 Mehefin, atebodd y Cwnsler Cyffredinol gwestiynau yn y Cyfarfod Llawn o ran ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit. 

Yr wythnos nesaf, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cynnal sesiwn ar fframweithiau polisi cyffredin y DU ar ôl Brexit. Bydd y sesiwn yn cynnwys panel o arbenigwyr. Hefyd, ddydd Llun, bydd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yn siarad mewn Digwyddiad 'Brexit a Datganoli' yn y Cynulliad. Mae'r digwyddiad yn nodi dwy flynedd ers cyhoeddi papur Llywodraeth Cymru ar Brexit a Datganoli.  

Bydd y diweddariad nesaf ar 24 Mehefin 2019.


Partners & Help