Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

 

​Bwletin Brexit wythnosol

Diweddarwyd ar 11 Chwefror 2019

Yn eu cyfarfod ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol yn cynnal sesiwn dystiolaeth ar ffurf seminar gyda Dr Maria Garcia a Dr Ludivine Petetin fel rhan o'u hymchwiliad i gytundebau masnach ryngwladol. Bydd hyn yn cynnwys gallu'r Cynulliad i graffu ar y cytundebau masnach parhad y bydd y DU yn eu harwyddo â gwledydd sydd â chytundeb masnach rydd gyda'r UE.


 
 
 
 


Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol hefyd yn cwrdd brynhawn Llun. Byddant yn parhau â'u gwaith o graffu is-ddeddfwriaeth Brexit, gan gynnwys offerynnau negyddol arfaethedig a wneir gan Weinidogion Cymru. I weld cynnydd y gwaith hwn, a barn y pwyllgor ar sut mae'r broses yn gweithio hyd yn hyn, darllenwch eu hadroddiad diweddaraf.
 
 


Bydd Brexit yn cael ei drafod yn y Cyfarfod Llawn eto yr wythnos hon. Ddydd Mawrth, bydd Llyr Gruffydd AC yn gofyn i'r Prif Weinidog am yr effaith y byddai gadael yr UE heb fargen ar raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru. Ddydd Mercher, bydd Jeremy Miles yn ateb cwestiynau gan Aelodau yn ei rôl fel Gweinidog Brexit.

 

 


Mae'r Pwyllgor Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn cael seibiant o drafodaethau Brexit yr wythnos hon. Fodd bynnag, mae'r holl ddatblygiadau diweddaraf ym myd yr amgylchedd a materion gwledig wedi'u cynnwys yn yr adroddiad monitro Brexit diweddaraf. 

 

 

Partners & Help