Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

 

​Bwletin Brexit wythnosol

Diweddarwyd ar 10 Rhagfyr 2018


Mae prif ddigwyddiad Brexit yr wythnos yma yn digwydd yn Nhŷ'r Cyffredin. Ar nos Fawrth, bydd Senedd y DU yn cynnal y 'bleidlais ystyrlon' ar y Cytundeb Ymadael a'r Datganiad Gwleidyddol. Mae'r Pwyllgor Materion Allanol wedi cyhoeddi adroddiad sy'n dadansoddi'r materion allweddol i Gymru yn y ddwy ddogfen. I gael golwg cyflym ar beth sydd yn y dogfennau, darllenwch ein blogiau ar y Cytundeb Ymadael a'r Datganiad Gwleidyddol.


 
 


Yn y Pwyllgor Materion Allanol ddydd Llun, bydd y pwyllgor yn clywed gan y Sefydliad dros Lywodraeth, a fydd yn sôn am eu hadroddiad 'Deall effaith economaidd Brexit'. I gael golwg cyflym ar sut y gallai gwahanol senarios Brexit effeithio ar economi Cymru, edrychwch ar ein blog. 
 

 

Heddiw, mae'r Pwyllgor Materion Allanol wedi cyhoeddi eu hadroddiad ar baratoadau Brexit yn y sector bwyd. Dyma'r trydydd o dair adroddiad 'Paratoi ar gyfer Brexit'. Mae'r adroddiadau eraill i'w gweld ar y dudalen yma.


 
 


Yn ei gyfarfod ddydd Mercher, bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn ystyried eu hadroddiad drafft ar Fil Amaethyddiaeth y DU. I gael trosolwg o'r holl ddeddfwriaeth Brexit sydd wedi cael ei basio, a'r Biliau sydd ar y gweill, gwrandewch ar ein podlediad Brexit diweddaraf. 
 


Partners & Help