Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

 Wedi ei ddiweddaru ddiwethaf: 15 Gorffennaf 2019.

 

Mae'r bwletin hwn ar gyfer y cyfnod 15 - 22 Gorffennaf.

 

Mae Llinell amser Brexit y Cynulliad wedi’i ddiweddaru, ac mae bellach ar gael. Mae’r llinell amser yn manylu ar y dyddiadau arwyddocaol hyd at ymadawiad y DU â'r UE ar 31 Hydref 2019. Hefyd ar gael mae rhifyn mis Gorffennaf o Adroddiad Monitro Brexit, y Cynulliad sy'n rhoi diweddariadau manwl ar drafodaethau a datblygiadau o ran ymadael â’r UE.

 

Ddydd Mawrth, bydd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit yn cyflwyno datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar barodrwydd ar gyfer Brexit. Hefyd bydd y Prif Weinidog yn gwneud datganiad am Raglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru?

 

Ddydd Mercher, bydd David Rees, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, yn gwneud datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau o ran Brexit.

 

Isod mae dyddiadau gwyliau'r haf ar gyfer y seneddau sy'n gweithio ar Brexit:

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 22 Gorffennaf – 15 Medi 2019

Senedd y DU:                            25 Gorffennaf - 3 Medi

Senedd yr UE:                            22 Gorffennaf - 21 Awst

Partners & Help