Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Perthnasau yn y dyfodolAdroddiad Pwyllgor: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

8 Tachwedd 2019

Bydd ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio’n sylweddol ar ryddid pobl i symud. Er ein bod wedi ystyried y mater hwn lawer gwaith fel rhan o feysydd gwaith ehangach, dyma’r adroddiad cyntaf i ganolbwyntio’n llwyr ar y newidiadau posibl i ryddid pobl i symud ar ôl Brexit.

 

Blog: Rhoi Cymru ar y map

29 Ebrill 2019

Sut y dylai Cymru ymdrin â chysylltiadau rhyngwladol ar ôl Brexit?

 

Adroddiad Pwyllgor: Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol

21 Chwefror 2019

Mae’r Pwyllgor Materion Allanol wedi cyhoeddi adroddiad ar berthnasau, rhwydweithiau a sefydliadau rhyngwladol yn y dyfodol.

 

Blog: Aelodaeth Cymru o Bwyllgor y Rhanbarthau

4 Rhagfyr 2018

A fydd aelodaeth Cymru o Bwyllgor y Rhanbarthau yn newid ar ôl Brexit?

 

Papur ymchwil: Crynodeb o gynigion Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthynas y DU â’r UE yn y dyfodol

28 Awst 2018

Mae’r papur yma yn edrych ar gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y berthynas rhwng y DU a’r UE ar ôl Brexit mewn sawl maes polisi.

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - Cyfranogiad parhaus yn asiantaethau’r UE

8 Awst 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar gyfranogiad parhaus y DU yn asiantaethau’r UE ar ôl Brexit.

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - Cytundebau cyd-gysylltiad

18 Gorffennaf 2018

Beth yw cytundebau cyd-gysylltiad, pam fod yr UE yn edrych i sefydlu cytundebau fel hyn, a sut allai cytundeb ar gyfer y DU edrych?

 

Blog: Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei chynigion o ran ei pherthynas â’r UE yn y dyfodol

17 Gorffennaf 2018

Mae’r erthygl yma yn ystyried pa elfennau o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau yn y dyfodol allai fod o ddiddordeb i Gymru. 

 Partners & Help