Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Ymgynghoriad yr ymchwiliad coedwigaeth a choetiroedd 17/02/2017
200 o bobl ifanc i ddod i gynhadledd Llywodraeth a Gwleidyddiaeth flynyddol 14/02/2017
Llywodraeth Cymru wedi ‘arllwys arian da ar ôl drwg’ i Kancoat, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 14/02/2017
16 oed yn rhy ifanc ar gyfer twll mewn rhan bersonol o'r corff - meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 10/02/2017
Mae angen i fwy o bobl wybod am ganser yr ofari, y 'lladdwr tawel', medd un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 09/02/2017
Craffu ar Waith y Prif Weinidog yng Nghaerfyrddin 03/02/2017
Cyhoeddiad y BBC ar newyddiaduraeth leol – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 03/02/2017
Rhaid rhoi terfyn ar oedi wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol i amddiffyn plant sy’n agored i niwed, yn ôl pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol 02/02/2017
Y Llywydd yn cyhoeddi panel arbenigol i gefnogi gwaith ar ddiwygio trefniadau etholiadol 01/02/2017
Dylai’r BBC wario £30 miliwn yn ychwanegol ar raglenni am Gymru - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 01/02/2017
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Gynghorau Cymuned - Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 31/01/2017
Adroddiad cyntaf y Cynulliad ar Brexit yn nodi materion “eang a chymhleth” i Gymru 27/01/2017
Ariannu'r trydydd sector - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 26/01/2017
Dewiswyd diogelu enwau lleoedd hanesyddol yn y balot cyntaf ar gyfer Biliau Aelodau’r Pumed Cynulliad 25/01/2017
Penodi Prif Weithredwr a Chlerc newydd y Cynulliad 25/01/2017
Dyfarniad y Goruchaf Lys ar Brexit - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 24/01/2017
Dylid cryfhau’r Comisiwn Seilwaith newydd, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 24/01/2017
Rhagoriaeth barhaus y Cynulliad Cenedlaethol ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle diweddaraf Stonewall 19/01/2017
Bil yr Undebau Llafur - ymgynghoriad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 17/01/2017
Unigrwydd ac unigedd yng Nghymru – un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn lansio ymgynghoriad 12/01/2017
Yr arweinydd o Gymru, Owain Arwel Hughes, i roi tystiolaeth i ymchwiliad yn y Cynulliad Cenedlaethol 10/01/2017
Angen rhagor o ganllawiau i gryfhau’r Bil treth trafodiadau tir, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad 20/12/2016
Y Pwyllgor Cyllid yn ymateb i'r cytundeb Fframwaith Cyllidol 19/12/2016
Mae cynnydd ar waith o ran tryloywder cyfrifon cyhoeddus – meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 16/12/2016
Ymgynghoriad ynglŷn ag anghenion dysgu ychwanegol 15/12/2016
Llais cryfach i Gymru - ymgynghoriad pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 15/12/2016
Rheoli meddyginiaethau - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 15/12/2016
Mae angen dull radical i fynd i'r afael â'r dirywiad brawychus mewn gwasanaethau ieuenctid - yn ôl y Cynulliad Cenedlaethol 15/12/2016
Sut beth fydd hawliau dynol yng Nghymru yn dilyn Brexit? - ymchwiliad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 14/12/2016
Pa mor effeithiol yw hyfforddiant athrawon yng Nghymru? Ymgynghoriad un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 14/12/2016
Un o Bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn cyhoeddi canlyniad y bleidlais ar gyfer ei ymchwiliad 13/12/2016
Cyngerdd carolau Nadolig blynyddol yn cael ei gynnal yn y Senedd 12/12/2016
Dylai addysg am berthnasoedd iach fod yn orfodol ym mhob ysgol – meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad 12/12/2016
Angen i'r GIG allu gwrthsefyll pwysau'n well yn gyffredinol i ymdopi â phwysau'r gaeaf yng Nghymru - meddai un o pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 09/12/2016
​Newid enw’r Cynulliad i adlewyrchu cynnydd mewn pwerau a statws – cyfle i ddweud eich dweud 08/12/2016
​Ymchwiliad i Lobïo - Ymgynghoriad 06/12/2016
Llyfrgell Genedlaethol Cymru - datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 05/12/2016
Meddygfeydd i gael archwiliad iechyd gan y Cynulliad Cenedlaethol 02/12/2016
Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi - ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau 02/12/2016
Paratoi i gasglu trethi yng Nghymru - datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol 01/12/2016
Arwain y ffordd o ran ymgysylltu â phobl ifanc - y Cynulliad yn amlinellu ei lwyddiant i Seneddwyr y DU ac Iwerddon 30/11/2016
Cyllideb ddrafft gyda chyfnod heriol mewn golwg, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 29/11/2016
Paratowch ar gyfer taith y deinosor: Mae Dippy y Diplodocus ar daith a bydd yn oedi yn y Senedd 15/11/2016
Y Comisiwn yn cytuno ar ei uchelgeisiau ar gyfer y dyfodol 14/11/2016
Leighton Andrews yn arwain tasglu newyddion a gwybodaeth ddigidol 04/11/2016
Datganiadau 90 eiliad yn bywiogi trafodion y Cynulliad 03/11/2016
Menyw o Abertawe i gynrychioli'r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd Ieuenctid y Gymanwlad 03/11/2016
Miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 - Pwyllgor yn lansio ymchwiliad i strategaeth iaith Gymraeg y Llywodraeth 03/11/2016
Grŵp arbenigol ar newid yn yr hinsawdd i gael ei sefydlu gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 31/10/2016
Darlith flynyddol i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf - y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a chadoediad y Nadolig, 1914 - 1915 25/10/2016

Partners & Help