Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Y Gronfa Gofal Integredig: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Y Gronfa Gofal Integredig: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
19/07/2019 - ​Mewn ymateb i’r adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ar y Gronfa Gofal Integredig, mae Nick Ramsay AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon...
Dyfodol Ffermio: Y Cynulliad Cenedlaethol yn y Sioe Fawr
Dyfodol Ffermio: Y Cynulliad Cenedlaethol yn y Sioe Fawr
18/07/2019 - Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn edrych ar ddyfodol ffermio yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd eleni gyda digwyddiadau gan y...
Penodi Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd
Penodi Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd
17/07/2019 - ​Mae Arwyn Jones wedi ei benodi yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.Ar hyn o bryd, mae Arwyn...
Blwyddyn arloesol o ymgysylltu - Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19
Blwyddyn arloesol o ymgysylltu - Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon ar gyfer 2018-19
17/07/2019 - ​Mae Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol Cymru wedi ardystio cyfrifon Comisiwn y Cynlliad ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar...
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod yn y Drenewydd
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod yn y Drenewydd
15/07/2019 - Mewn digwyddiad pwysig iawn, bydd Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn cyfarfod rhwng 19 a 21 Gorffennaf 2019. Mae'r prosiect yn...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help