Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Ymgynghoriad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)
Ymgynghoriad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)
15/06/2018 - ​Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ynghylch Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) Llywodraeth Cymru.Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a...
Anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y Cynulliad
Anfonwch eich lluniau o dyllau yn y ffordd ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth pwyllgor y Cynulliad
14/06/2018 - ​Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth ar ffyrdd Cymru wedi'i lansio gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau'n...
Mae angen i gorff cenedlaethol achub cerddoriaeth mewn addysg rhag argyfwng - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
Mae angen i gorff cenedlaethol achub cerddoriaeth mewn addysg rhag argyfwng - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
14/06/2018 - ​Dylai corff cenedlaethol fod yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cerddoriaeth ledled Cymru yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol. Daeth y...
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn anelu am Delyn
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn anelu am Delyn
06/06/2018 - ​Bydd cyfle i bobl ddysgu mwy am waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a sut i gyfrannu ato, pan ddaw i Delyn...
Y Cynulliad Cenedlaethol yn arwain y ffordd ar blastig untro
Y Cynulliad Cenedlaethol yn arwain y ffordd ar blastig untro
05/06/2018 - ​Ar Ddiwrnod Amgylchedd y Byd (ddydd Mawrth 5 Mehefin), mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n falch o gyhoeddi y bydd yn rhoi'r...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help