Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Polisïau arloesol wedi'u llunio yng Nghymru yn allweddol i sector amaethyddol llwyddiannus ar ôl gadael yr UE – meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
Polisïau arloesol wedi'u llunio yng Nghymru yn allweddol i sector amaethyddol llwyddiannus ar ôl gadael yr UE – meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
24/03/2017 - ​Bydd polisïau uchelgeisiol ac arloesol wedi'u llunio yng Nghymru yn hanfodol i lwyddiant amaethyddiaeth yng Nghymru yn y dyfodol ar...
Datganiad y Llywydd yn dilyn digwyddiadau heddiw yn San Steffan
Datganiad y Llywydd yn dilyn digwyddiadau heddiw yn San Steffan
22/03/2017 - ​“Mae’r digwyddiadau yn San Steffan yn parhau ond maen nhw’n cael eu trin fel digwyddiad terfysgol difrifol. Rwyf wedi gohirio’r...
Y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu - un o bwyllgorau'r Cynulliad am gael clywed barn y cyhoedd am y Bil
Y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu - un o bwyllgorau'r Cynulliad am gael clywed barn y cyhoedd am y Bil
20/03/2017 - ​Mae un o bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ystyried Bil a allai roi terfyn ar hawliau tenantiaid tai cyngor a...
Oedi 'cwbl annerbyniol' o ran gwella maeth cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
Oedi 'cwbl annerbyniol' o ran gwella maeth cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad
20/03/2017 - ​Mae pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol wedi disgrifio oedi 'cwbl annerbyniol' wrth weithredu mesurau i wella maeth a hydradu mewn ysbytai...
#SeneddCasnewydd: Cyfle newydd i Gasnewydd wrth i'r Cynulliad Cenedlaethol dreulio wythnos yn y ddinas i gynyddu ymgysylltiad democrataidd
#SeneddCasnewydd: Cyfle newydd i Gasnewydd wrth i'r Cynulliad Cenedlaethol dreulio wythnos yn y ddinas i gynyddu ymgysylltiad democrataidd
14/03/2017 - ​Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau yng Nghasnewydd rhwng 20 a 25 Mawrth yn ei ymgyrch ddiweddaraf...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help