Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Diddymwch yr 'angen blaenoriaethol' er mwyn mynd i'r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol
Diddymwch yr 'angen blaenoriaethol' er mwyn mynd i'r afael â chysgu ar y stryd yng Nghymru, meddai un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol
20/04/2018 - ​Dylai Llywodraeth Cymru ddiddymu'r cysyniad o 'angen blaenoriaethol' am dai os yw am leihau nifer y bobl sy'n cysgu ar...
Cynnydd calonogol o ran diogelu tirnodau hanesyddol Cymru
Cynnydd calonogol o ran diogelu tirnodau hanesyddol Cymru
06/04/2018 - ​Bu cynnydd calonogol o ran diogelu adeiladau, tirnodau a henebion hanesyddol yng Nghymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.Mae'r...
Adolygiad S4C– datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Adolygiad S4C– datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
29/03/2018 - ​Mae Bethan Sayed AC, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, wedi cyhoeddi'r datganiad a ganlyn mewn ymateb i...
Pwyllgor yn dweud bod mynediad parhaus o ran y farchnad i'r UE yn hanfodol i Gymru ar ôl Brexit
Pwyllgor yn dweud bod mynediad parhaus o ran y farchnad i'r UE yn hanfodol i Gymru ar ôl Brexit
27/03/2018 - ​Yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru barhau i alw ar Lywodraeth y DU i sicrhau...
Ymchwiliad newydd i gyflwr y ffyrdd yng Nghymru
Ymchwiliad newydd i gyflwr y ffyrdd yng Nghymru
26/03/2018 - ​Bydd ymchwiliad newydd yn edrych ar gyflwr y ffyrdd yng Nghymru a'r hyn sy'n cael ei wneud i sicrhau eu...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help