Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Wedi paratoi’r llwyfan, ond dim digon yn digwydd o ran Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru
Wedi paratoi’r llwyfan, ond dim digon yn digwydd o ran Cyllideb Buddsoddi yn y Cyfryngau Llywodraeth Cymru
14/02/2019 - ​Trodd cytundeb gwerth miliynau o bunnoedd i roi hwb i'r diwydiant cynhyrchu ffilm a theledu yng Nghymru i fod yn...
Y Bil Senedd ac Etholiadau i gyflwyno Pleidleisiau yn 16 oed
Y Bil Senedd ac Etholiadau i gyflwyno Pleidleisiau yn 16 oed
12/02/2019 - ​Heddiw, (Chwefror 12), cyflwynodd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sy'n addo rhoi cyfle i bobl...
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfle coll i'r diwydiant pysgota yng Nghymru
Bil Pysgodfeydd y DU yn gyfle coll i'r diwydiant pysgota yng Nghymru
12/02/2019 - ​Ni fydd y diwydiant pysgota yng Nghymru mewn sefyllfa well oni bai y gwneir newidiadau i gyfraith arfaethedig newydd gan...
Cymrodyr ymchwil newydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru
Cymrodyr ymchwil newydd yn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru
11/02/2019 - ​Mae saith cymrawd ymchwil newydd yn ymuno â'r Cynulliad Cenedlaethol fel rhan o raglen o wybodaeth a rennir rhwng sefydliadau...
Cyfoeth o brofiad o’r stafell fwrdd a’r sector cyhoeddus i sicrhau atebolrwydd ac arfer gorau yn y Cynulliad Cenedlaethol
Cyfoeth o brofiad o’r stafell fwrdd a’r sector cyhoeddus i sicrhau atebolrwydd ac arfer gorau yn y Cynulliad Cenedlaethol
07/02/2019 - ​Llun: (Chwith – Dde) Aled Eurig, Ceri Hughes, Sarah Pinch, Ann Beynon, Robert Evans. Bydd pum cynghorydd annibynnol profiadol newydd yn...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help