Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Angen newidadau i alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ofyn i ymestyn y cyfnod statudol ar gyfer archwilio cyfrifon
Angen newidadau i alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ofyn i ymestyn y cyfnod statudol ar gyfer archwilio cyfrifon
26/05/2017 - ​Angen newidadau i alluogi’r Archwilydd Cyffredinol i ofyn i ymestyn y cyfnod statudol ar gyfer archwilio cyfrifonDylai Archwilydd Cyffredinol Cymru...
Hen bryd cael deddf ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad
Hen bryd cael deddf ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, medd un o bwyllgorau'r Cynulliad
24/05/2017 - Mae'n hen bryd cael deddf i ailwampio'r gwasanaethau presennol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru, yn ôl un o...
Angladd Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru
Angladd Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru
23/05/2017 - Bydd seremoni angladd i ddathlu bywyd y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan yn cael ei chynnal am 11.00 ddydd Mercher 31...
Angen dull ar ei newydd wedd i fynd i'r afael â TB mewn gwartheg yng Nghymru
Angen dull ar ei newydd wedd i fynd i'r afael â TB mewn gwartheg yng Nghymru
23/05/2017 - ​Mae angen dull ar ei newydd wedd i ail-edrych ar sut i ddileu Twbercwlosis mewn Gwartheg o wartheg yng Nghymru,...
Teyrngedau i Rhodri Morgan yn ystod y Cyfarfod Llawn
Teyrngedau i Rhodri Morgan yn ystod y Cyfarfod Llawn
19/05/2017 - ​Bydd Aelodau’r Cynulliad yn gallu talu teyrnged i’r cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan yn ystod Cyfarfod Llawn estynedig ddydd Mawrth...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help