Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Pryder Pwyllgor am gynnydd yn y cwynion i swyddfa’r Ombwdsmon a’r pwysau posibl ar Amcangyfrifon yn y dyfodol
Pryder Pwyllgor am gynnydd yn y cwynion i swyddfa’r Ombwdsmon a’r pwysau posibl ar Amcangyfrifon yn y dyfodol
16/11/2017 - ​Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi i nifer y cwynion rhwng 2011 a 2017 gynyddu 75 y cant, yn...
Datganiad am ymdrin ag ymddygiad amhriodol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
Datganiad am ymdrin ag ymddygiad amhriodol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
15/11/2017 - ​Fel y rheini sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros ymddygiad yr Aelodau a'n pleidiau gwleidyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, mae’n destun...
Cefnogi pobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi – ymchwiliad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad
Cefnogi pobl sy'n agored i niwed yn eu cartrefi – ymchwiliad gan un o bwyllgorau'r Cynulliad
15/11/2017 - ​Bydd ymchwiliad newydd yn edrych ar ba mor effeithiol yw'r cymorth a roddir i bobl sy'n agored i niwed yn...
Teyrngedau i Carl Sargeant ac ailddechrau busnes y Cynulliad
Teyrngedau i Carl Sargeant ac ailddechrau busnes y Cynulliad
14/11/2017 - Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal munud o dawelwch yn y Senedd heddiw er cof am Carl Sargeant, yr Aelod...
Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn ailddechrau
Busnes y Cynulliad Cenedlaethol yn ailddechrau
10/11/2017 - ​Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn ailddechrau busnes ddydd Mawrth 14 Tachwedd.Bydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 12.30 gyda theyrngedau...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help