Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

#Steddfod2018 a Geraint Thomas yn dod â’r nifer fwyaf erioed o bobl i’r Senedd
#Steddfod2018 a Geraint Thomas yn dod â’r nifer fwyaf erioed o bobl i’r Senedd
16/10/2018 - Bu cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd eleni yn fodd o ddod â'r nifer fwyaf erioed o bobl drwy...
Gallai rhwystrau nad ydynt yn dariffau fod yn "ergyd farwol" i ddiwydiant pysgota Cymru
Gallai rhwystrau nad ydynt yn dariffau fod yn "ergyd farwol" i ddiwydiant pysgota Cymru
16/10/2018 - ​Mae masnach esmwyth a mynediad i farchnadoedd yr UE yn hanfodol i ddyfodol y diwydiant pysgota yng Nghymru, tra gallai...
Mae angen gweithredu ar frys i osgoi argyfwng cyllido wrth ofalu am y boblogaeth hŷn yng Nghymru
Mae angen gweithredu ar frys i osgoi argyfwng cyllido wrth ofalu am y boblogaeth hŷn yng Nghymru
12/10/2018 - Mae angen ystyried diwygiadau sylweddol a datrysiadau radical i ddarparu'r gwasanaethau hanfodol y bydd eu hangen ar bobl hŷn a...
Aelodau'r Cynulliad yn pleidleisio i gyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau.
Aelodau'r Cynulliad yn pleidleisio i gyflwyno Bil Senedd Cymru ac Etholiadau.
10/10/2018 - ​Mae Aelodau'r Cynulliad wedi cytuno o 44 pleidlais i 1 gyda 3 phleidlais wedi ymatal i ganiatáu i Gomisiwn y...
Dylai Iaith Arwyddion Prydain gael ei chydnabod yn iaith gyntaf llawer o blant byddar yng Nghymru
Dylai Iaith Arwyddion Prydain gael ei chydnabod yn iaith gyntaf llawer o blant byddar yng Nghymru
05/10/2018 - Dylai Iaith Arwyddion Prydain, neu BSL, gael ei chydnabod yn iaith gyntaf llawer o blant byddar yng Nghymru, a chael...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help