Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur
Pwyllgor yn y Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur
07/04/2017 - ​Mae un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Bil yr Undebau Llafur (Cymru).Daeth y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol...
Cynulliad Cenedlaethol i gynnal Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad
Cynulliad Cenedlaethol i gynnal Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad
06/04/2017 - ​​Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal Cynhadledd Seneddwragedd y Gymanwlad, Rhanbarth Ynysoedd Prydain a Môr y Canoldir (BIMR CWP) ar...
Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.
Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol.
06/04/2017 - ​Cymru ddylai fod y 'genedl noddfa' gyntaf yn y byd ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn ôl un o...
Partneriaeth i sefydlu archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Partneriaeth i sefydlu archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru
04/04/2017 - ​Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru â Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi cytundeb parteriaeth er mwyn diogelu cofnodion y Cynulliad i’r...
Bill Awtistiaeth yn llwyddiannus yn y balot ar gyfer Bil Aelod
Bill Awtistiaeth yn llwyddiannus yn y balot ar gyfer Bil Aelod
29/03/2017 - ​Cynnig i gyflwyno Bil Awtistiaeth sydd wedi bod yn llwyddiannus ym malot diweddaraf Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Bil Aelod.Mae'r...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help