Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Lleoedd i weithio sy’n ystyriol o deuluoedd - mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal lle ymhlith cyflogwyr gorau’r DU
Lleoedd i weithio sy’n ystyriol o deuluoedd - mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal lle ymhlith cyflogwyr gorau’r DU
10/10/2019 - ​Mae'r Cynulliad Cenedlaethol, unwaith eto, ymhlith y cyflogwyr gorau sy'n ystyriol o deuluoedd yn y DU, yn ôl Working Families,...
Mae eiddo gwag yn niweidio cymunedau, a dylid gwneud rhagor i roi bywyd newydd i hen adeiladau
Mae eiddo gwag yn niweidio cymunedau, a dylid gwneud rhagor i roi bywyd newydd i hen adeiladau
10/10/2019 - Mae ymchwiliad gan Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau'r Cynulliad Cenedlaethol wedi edrych yn fanwl ar effaith eiddo gwag ar...
Mwy o ffocws a gwell cefnogaeth i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i leihau prinder sgiliau a chael gwared ar drapiau sgiliau isel
Mwy o ffocws a gwell cefnogaeth i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i leihau prinder sgiliau a chael gwared ar drapiau sgiliau isel
10/10/2019 - ​Heddiw mae Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i rymuso Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol...
Dylai datblygiadau tai newydd fod yn barod ar gyfer cerbydau trydan yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol
Dylai datblygiadau tai newydd fod yn barod ar gyfer cerbydau trydan yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol
03/10/2019 - Dylai datblygiadau preswyl newydd yng Nghymru gynnwys darpariaethau ar gyfer gwefru cerbydau trydan yn ôl ...
Mae angen i Lywodraeth Cymru amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer amddiffyn ein hamgylchedd ar ôl Brexit
Mae angen i Lywodraeth Cymru amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer amddiffyn ein hamgylchedd ar ôl Brexit
02/10/2019 - Dylai Llywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth ac amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer sut y byddwn yn amddiffyn ein hamgylchedd yn y...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help