Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Y Senedd yn barod i groesawu Mistar Urdd a’i gyfeillion
Y Senedd yn barod i groesawu Mistar Urdd a’i gyfeillion
22/05/2019 - ​Mae'r Senedd ac adeilad hanesyddol y Pierhead yn paratoi i groesawu miloedd o Eisteddfodwyr yr wythnos nesa', wrth ddod yn...
Angen dechrau o’r newydd gyda chontractau deintyddol yng Nghymru
Angen dechrau o’r newydd gyda chontractau deintyddol yng Nghymru
22/05/2019 - ​Byddai cyflwyno system newydd yn lle'r targedau presennol mewn contractau deintyddol yng Nghymru o fudd i ddeintyddion a chleifion, ac...
Stori chwerwfelys y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru
Stori chwerwfelys y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru
16/05/2019 - ​Er mwyn parhau twf aruthrol y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru, mae angen datblygu strategaeth gynaliadwy a chynnal gwaith...
Datganiad gan y Llywydd
Datganiad gan y Llywydd
15/05/2019 - ​Fe wnaeth y Llywydd, Elin Jones AC, y datganiad canlynol yn y Cyfarfod Llawn heddiw;"Dymunaf hysbysu'r Cynulliad fy mod i wedi...
Sut allwn ni ddiogelu a thyfu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru? Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lansio ymchwiliad
Sut allwn ni ddiogelu a thyfu Cerddoriaeth Fyw yng Nghymru? Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lansio ymchwiliad
15/05/2019 - ​Yn dilyn sawl ymgyrch uchel eu proffil yn erbyn bygythiadau i leoliadau cerddoriaeth yng Nghymru, mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help