Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Y Cynulliad yn arbed arian ac yn gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
Y Cynulliad yn arbed arian ac yn gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
21/07/2017 - ​Y Cynulliad yn arbed arian ac yn gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyrMae uchafbwyntiau'r adroddiad blynyddol eleni gan Gynulliad Cenedlaethol...
Arbenigwr ym maes gwasanaethau cyhoeddus yn ymuno â'r Bwrdd Taliadau annibynnol
Arbenigwr ym maes gwasanaethau cyhoeddus yn ymuno â'r Bwrdd Taliadau annibynnol
18/07/2017 - ​Mae aelod newydd wedi cael ei benodi i Fwrdd Taliadau Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.Cyn-Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn Llywodraeth...
Gallai Bil Gadael yr Undeb Ewropeaidd danseilio "ewyllys pobl Cymru"
Gallai Bil Gadael yr Undeb Ewropeaidd danseilio "ewyllys pobl Cymru"
13/07/2017 - ​Mewn ymateb i gyhoeddi Bil yr Undeb Ewropeaidd (Hysbysu am Ymadael), dywedodd David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol:"Dylai'r...
Ymchwiliad i edrych ar sut mae gwerthu Cymru i'r byd yn gweithio
Ymchwiliad i edrych ar sut mae gwerthu Cymru i'r byd yn gweithio
13/07/2017 - ​A yw brand Cymru yn corddi'r dyfroedd mewn marchnadoedd ar draws y byd?  Dyna'r cwestiwn a ofynnir gan ymchwiliad un...
A yw cymorth iechyd emosiynol a meddyliol ar gyfer plant a'r glasoed yn newid er gwell?
A yw cymorth iechyd emosiynol a meddyliol ar gyfer plant a'r glasoed yn newid er gwell?
12/07/2017 - ​Bydd ymchwiliad newydd sy'n cael ei lansio heddiw (12 Gorffennaf) gan un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn canolbwyntio ar y...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help