Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Urddas a Pharch – datganiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 16 Chwefror 2018
Urddas a Pharch – datganiad i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 16 Chwefror 2018
16/02/2018 - Yn dilyn ein datganiad ar y cyd ar 15 Tachwedd, mae nifer o fesurau wedi’u cymryd gyda'r nod o sicrhau...
Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog
Bwyd, diod a Brexit ar y fwydlen ar gyfer craffu ar y Prif Weinidog
14/02/2018 - Bydd Brexit a'i effaith bosibl ar sector bwyd a diod Cymru yn cael ei drafod pan fydd y Pwyllgor Craffu...
Ardaloedd Menter - Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Ardaloedd Menter - Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
14/02/2018 - ​Mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch ardaloedd menter heddiw, mae Russell George AC, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a...
Dylai prentisiaid a myfyrwyr gael mynediad tebyg at gymorth, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
Dylai prentisiaid a myfyrwyr gael mynediad tebyg at gymorth, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol
14/02/2018 - ​Dylai prentisiaid yng Nghymru a myfyrwyr Prifysgol gael mynediad tebyg at gymorth ariannol. Dyna brif ganfyddiad Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau...
Creu senedd i Gymru: rydym am wybod beth yw eich barn chi
Creu senedd i Gymru: rydym am wybod beth yw eich barn chi
12/02/2018 - Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hannog i ymateb i gynigion newydd i ail-lunio democratiaeth Gymreig a gyhoeddir gan...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help