Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Aelodau'r Cynulliad

News

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad.

Deugain Aelod Cynulliad sy'n cynrychioli etholaethau Cymru – eich ardal leol – ac 20 Aelod Cynulliad sy'n cynrychioli'r pum rhanbarth: Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Dwyrain De Cymru a Chanol De Cymru. 

Mae Aelodau'r Cynulliad yn cyflawni gwaith democrataidd y Cynulliad; maent yn cynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Aelodau'r Cynulliad

​Mae gan bawb yng Nghymru bump o Aelodau i’w cynrychioli yn y Cynulliad: un Aelod etholaethol – eich ardal leol – a phedwar Aelod ar gyfer eich rhanbarth, sef Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Dwyrain De Cymru neu Ganol De Cymru.

Dod o hyd i’ch Aelodau Cynulliad

I ddod o hyd i enw a manylion cyswllt eich AC rhowch eich cod post neu cliciwch ar y rhanbarth ar y map.

​Yn yr Adran hon

Swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Aelodau

Dysgwch ragor am y modd y mae Aelodau'r Cynulliad yn cyflawni eu dyletswyddau a sut maent yn eich cynrychioli chi.

Eich Aelodau Cynulliad

Gwybodaeth am y 60 o Aelodau'r Cynulliad, eu swyddogaethau arbenigol a'r ardaloedd y maent yn eu cynrychioli.

Gweithio i Aelod neu sit i gael eich ethol i'r Cynulliad

Dysgwch sut i sefyll yn etholiad nesaf y Cynulliad, neu sut i weithio i Aelod Cynulliad.

Cyflogau, treuliau, buddiannau ariannol a safonau

Gwybodaeth am safonau ariannol a gweld y gofrestr buddiannau ariannol a'r gofrestr o'r aelodau teuluol y mae'r Aelodau'n eu cyflogi.

Cynllun seddi'r Senedd

Edrychwch lle mae'r Aelodau a'u pleidiau'n eistedd yn Siambr y Senedd

Cyfraniadau Aelodau'r Cynulliad

Beth y mae Aelodau'r Cynulliad wedi'i ddweud mewn Cyfarfodydd Llawn a sut y maent wedi pleidleisio ar faterion sy'n bwysig i chi?

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy
Pigion

Pigion

Blog y Gwasanaeth Ymchwil Darllen mwy

Partners & Help