Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Sandy Mewies AC

Sandy Mewies AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Delyn

Tymhorau swydd

  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

 

Roedd Sandy Mewies yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2003 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Mae Sandy Mewies yn byw gyda’i theulu ger Treffynnon. Mae ei diddordebau y tu allan i wleidyddiaeth yn cynnwys coginio a darllen ac mae’n defnyddio gwasanaeth llyfrgell Sir y Fflint yn rheolaidd. Graddiodd o’r Brifysgol Agored.

 

Cefndir proffesiynol

 

Cyn dechrau ar yrfa ym maes gwleidyddiaeth, prif yrfa Sandy oedd newyddiaduraeth, ond bu hefyd yn gweithio yn y sector gwirfoddol ac mae’n arolygydd ysgolion lleyg. Bu’n gynghorydd Bwrdeistref Sirol yn Wrecsam am 16 mlynedd, gan wasanaethu fel dirprwy arweinydd a chadeirydd y Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn 2001, roedd yn Faer Wrecsam. Bu’n aelod o Ganolfan Ewropeaidd Cymru a Bwrdd Prawf Gogledd Cymru.

 

Cefndir Gwleidyddol

 

Etholwyd Sandy i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 2003 a’i hailethol yn 2007 a 2011. Mae wedi bod yn Gadeirydd Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol y Cynulliad a’r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad a Phwyllgor Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 

Ymysg rhai o brif ddiddordebau gwleidyddol Sandy, mae cyfiawnder cymdeithasol, cynhwysiant cymunedol, iechyd ac addysg.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae’n gymrawd er anrhydedd o Brifysgol Glyndwr ac yn aelod o Unite.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help