Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dai Lloyd AC

Dai Lloyd AC

Plaid: Plaid Cymru

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Uned 2
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Baglan
SA11 2FP

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7255

E-bost:  Dai.Lloyd@cynulliad.cymru

Twitter :  www.twitter.com/DaiLloydAM

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae diddordebau gwleidyddol Dai Lloyd yn naturiol ym meysydd iechyd a llywodraeth leol. Dai yw Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Gymraeg y Login Fach. Mae hefyd yn bregethwr lleyg, ac yn pregethu'n rheolaidd mewn capeli ledled Prydain.

 

Hanes personol

Ganed Dai Lloyd ym 1956 yn Nhywyn, Gwynedd. Roedd yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan, ac aeth ymlaen i astudio yn y Coleg Meddygaeth yng Nghaerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Ar ôl graddio, daeth Dai Lloyd yn feddyg teulu yn Abertawe. Cyn dod yn Aelod Cynulliad, roedd yn Gynghorydd Sir yn Ninas a Sir Abertawe.

 

Hanes gwleidyddol

Roedd Dai Lloyd yn Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru rhwng 1999 a 2011. Yn ystod ei gyfnod fel Aelod Cynulliad, gwasanaethodd Dai fel Gweinidog Cyllid yr Wrthblaid a llefarydd Plaid Cymru ar Gyfiawnder Cymdeithasol, Llywodraeth Leol ac Adfywio.

 

Cafodd ei ailethol i’r Cynulliad yn 2016.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help