Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Huw Lewis AC

Huw Lewis AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Merthyr Tudful a Rhymni

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Huw Lewis yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Hanes personol

 

Mae Huw yn briod â Lynne Neagle (Aelod Cynulliad Llafur a'r Blaid Gydweithredol dros Torfaen) ac mae ganddynt ddau fab; James a Sam.

 

Cefndir proffesiynol

 

Huw oedd Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol Plaid Lafur Cymru cyn iddo gael ei ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai 1999. Cafodd ei eni ym Merthyr Tudful ym 1964 a'i addysgu ym Mhrifysgol Caeredin a bu’n dysgu cemeg yn ei hen ysgol uwchradd, Ysgol Uwchradd Afon Taf, Merthyr Tudful.

 

Hanes gwleidyddol

 

Ers ei ethol i'r Cynulliad Cenedlaethol ym mis Mai 1999, mae Huw wedi gwasanaethu mewn nifer o swyddi gweinidogol gan gynnwys:  Chwip y Llywodraeth; Dirprwy Weinidog Addysg; Dirprwy Weinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ac  Adfywio; Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth; Dirprwy Weinidog Plant; Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth a Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi.

 

Ym mis Mehefin 2013, cafodd Huw ei benodi'n Weinidog Addysg a Sgiliau gan y Prif Weinidog.

 

Ymgysylltiadau

 

Yn wleidyddol, mae Huw yn aelod o'r Blaid Gydweithredol, y Gymdeithas Fabian ac Undeb Unite.

 

Ef hefyd yw llywydd Cymdeithas Bysgota Merthyr Tudful ac mae'n aelod o Undeb Credyd Merthyr Tudful; Cymdeithas Alzheimer Merthyr a'r Gymdeithas Osteoporosis, Grŵp Cymorth Merthyr Tudful a'r Cylch.

 

 

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help