Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Edwina Hart

Edwina Hart

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Gwyr

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Edwina Hart yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Cafodd Edwina Hart ei geni a’i magu yn Nhre-gŵyr, Abertawe, lle mae’n byw gyda’i gŵr a’i merch.

 

Cefndir proffesiynol

 

Edwina oedd Llywydd benywaidd cyntaf BIFU (undeb fancio sydd bellach yn rhan o Unite), ac aeth ymlaen i gadeirio TUC Cymru. Mae Edwina wedi gwasanaethu fel aelod o Gyngor Darlledu Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, y Tribiwnlys Apêl Cyflogaeth a Fforwm Economaidd Gorllewin De Cymru. Roedd hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol o ‘Chwarae Teg’ - sefydliad sy’n hybu rôl menywod yn y gweithle.

 

Cafodd Edwina MBE ym 1998 am wasanaethau i fudiad yr undebau llafur.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Mae Edwina wedi bod yn Aelod Cynulliad Gŵyr ers etholiad cyntaf y Cynulliad ym 1999. Ar ôl gwasanaethu fel Ysgrifennydd Cyllid cyntaf y Cynulliad, cafodd y swydd ei newid yn 2000 i gynnwys cyfrifoldeb dros lywodraeth leol, felly daeth yn Weinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol.

 

Ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2003, cafodd ei phenodi’n Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio a phenodwyd Edwina yn Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mai 2007. Ar ôl cael ei hailethol ym mis Mai 201, cafodd ei phenodi’n Weinidog dros Fusnes, Menter a Thechnoleg.

 

Ei phrif ddiddordebau gwleidyddol yw cyfle cyfartal a datblygu economaidd.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae’n aelod o Community, yr undeb bywyd, ac yn aelod o’r undeb UNITE.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help