Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Janice Gregory AC

Janice Gregory AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Ogwr

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 25/04/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Janice Gregory yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Cafodd Janice Gregory ei geni yn Nhreorci, ac mae’n ferch i Syr Ray Powell a oedd yn AS Llafur dros Ogwr rhwng 1979 a 2001. Cafodd ei haddysgu yn Ysgol Ramadeg Pen-y-bont ar Ogwr i Ferched. Mae’n byw ym Mhencoed ac mae’n briod. Mae ganddi ddau o blant a dau o wyrion.

 

Cefndir proffesiynol

 

Bu Janice yn gweithio fel ysgrifennydd etholaeth a gweithiwr achos i Syr Ray Powell AS o 1991.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Cafodd Janice ei hethol i’r Cynulliad ym mis Mai 1999 a’i hailethol yn 2003, 2007 a 2011. Mae wedi bod yn Brif Chwip y Llywodraeth ers 2009.

 

Rhwng 2007 a 2011 (yn ystod y Trydydd Cynulliad), Janice oedd Cadeirydd y Grŵp Llafur a Chadeirydd y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant. Bu hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, y Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Deddfwriaeth Rhif 3.

 

Drwy gydol ei gyrfa fel Aelod Cynulliad, mae ei swyddi hefyd wedi cynnwys cadeirio’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, a Phwyllgor Rhanbarthol Gorllewin De Cymru. Mae ei diddordebau gwleidyddol yn cynnwys plant, swyddi, mynd i’r afael â thlodi, iechyd ac adfywio.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae Janice yn aelod o’r UNITE the Union, USDAW, y Blaid Gydweithredol a’r Gymdeithas Fabian

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help