Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Jeff Cuthbert AC

Jeff Cuthbert AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Caerffili

Tymhorau swydd

  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Jeff Cuthbert yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2003 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Cafodd Jeff Cuthbert ei eni yn Glasgow cyn symud i Gaerdydd gyda’i rieni a chael ei addysg yn Ysgol Uwchradd Fodern Sirol yr Eglwys Newydd. Aeth ymlaen wedyn i astudio Peirianneg Mwyngloddio yng Ngholeg y Brifysgol, Caerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

 

Dechreuodd gyrfa Jeff yn y diwydiant mwyngloddio, ac yna bu’n gweithio i Gyd Bwyllgor Addysg Cymru fel Pennaeth yr Uned Ased i Ddiwydiant.
Mae ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Trinity Fields, yn Aelod o Lys Prifysgol Caerdydd a bu ar Fwrdd Rheolwyr Coleg Ystrad Mynach. Mae Jeff hefyd yn aelod corfforaethol o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygiad.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Etholwyd Jeff i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2003.

 

Cyn cael ei benodi’n Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau ym mis Mai 2011, bu Jeff yn gwasanaethu fel Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglen Cymru gyfan ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol. Sefydlodd a bu’n Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar yr Amgylchedd Adeiledig, y Grŵp Trawsbleidiol ar Fyw’n Iach, y Grŵp Trawsbleidiol ar Diabetes ac mae’n un o sefydlwyr ac yn gyn-gyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Gwrw a Thafarndai. Roedd hefyd yn aelod o Grŵp Gweithredol Cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad.

 

Bu Jeff yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ac mae wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol, y Pwyllgor Menter a Dysgu a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae Jeff yn aelod o undeb UNITE, a chyn i’r Prif Weinidog ei benodi’n Ddirprwy Weinidog dros Sgiliau, bu’n gwasanaethu fel cydgysylltydd grŵp UNITE yr Aelodau Cynulliad Llafur.

 

Bywgraffiad fideo

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help