Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Christine Chapman AC

Christine Chapman AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Cwm Cynon

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Christine Chapman yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Ganwyd Christine Chapman yn y Porth, Rhondda. Mae ganddi radd BA (Anrhydedd) mewn Hanes ac Astudiaethau Clasurol o Brifysgol Cymru, Aberystwyth, ac MSc Econ ac MPhil o Brifysgol Caerdydd. Mae ganddi ddiploma o Bolytechnig y South Bank, hefyd, mewn Cynghori Gyrfa.

 

Cefndir proffesiynol

 

Ym maes addysg y mae cefndir proffesiynol Christine. Mae wedi gweithio i’r gwasanaeth gyrfaoedd ac i ddwy bartneriaeth addysg busnes. Mae hefyd wedi gweithio fel gweithiwr ieuenctid ac athrawes mewn ysgol uwchradd.

 

Mae Christine yn credu’n gryf mewn dysgu gydol oes, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn datblygu economaidd, cyfle cyfartal, adfywio cymunedol a hanes menywod

 

Cefndir gwleidyddol

 

Etholwyd Christine i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym 1999. Mae ei swyddi blaenorol yn cynnwys cadeirio Pwyllgor Monitro’r Rhaglen Amcan Un, bod yn Ddirprwy Weinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, a’r Dirprwy Weinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Mae Christine hefyd yn cynrychioli Cynulliad Cymru ar Bwyllgor y Rhanbarthau, ac mae’n Gadeirydd Grŵp Menywod a Democratiaeth y Cynulliad.

 

Cyn cael ei hethol yn Aelod Cynulliad Llafur dros Gwm Cynon, roedd Christine yn gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

 

Ymgysylltiadau

 

Mae Christine yn Ysgrifennydd Grŵp UNSAIN Llafur ac yn aelod o’r Blaid Gydweithredol. Mae hefyd yn cefnogi ymgyrch “Y Gynghrair Does Dim Curo Plant”.

Etholiadau

Y Llywydd

Y Llywydd

Mae’r Llywydd yn Aelod Cynulliad sy'n cadeirio’r Cyfarfod Llawn. Darllen mwy
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys 60 Aelod Cynulliad. Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

​Rhestr o’r materion y mae pwyllgorau’r Cynulliad yn ymgynghori arnynt ar hyn o bryd Darllen mwy
Ymchwil

Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn darparu cymorth ymchwil i bwyllgorau’r Cynulliad ac i’r holl Aelodau. Darllen mwy
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Y Cynulliad yn eich ardal chi

Rydym yn annog unigolion a sefydliadau i gymryd rhan. Darllen mwy

Partners & Help