Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Sut i gysylltu â ni:

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 08.30 – 17.30 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Gallwch ysgrifennu atom yn:  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

Cysylltu ag Aelod Cynulliad

I gysylltu ag Aelod Cynulliad penodol, gallwch ddewis o dudalen Eich Aelodau Cynulliad.

I ddod o hyd i'ch Aelod Cynulliad, rhowch eich côd post yn yr adran Dod o hyd i'ch AC.

 

Swyddfa'r Wasg

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

Partners & Help