Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​ 

 
 

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Ni allwn wneud sylw ar waith Llywodraeth Cymru, Gweinidogion na meysydd polisi penodol fel iechyd neu addysg. Ar gyfer ymholiadau o'r fath, cysylltwch â Llywodraeth Cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gallwch gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Os hoffech drefnu digwyddiad neu wneud ymholiad ynglun â digwyddiad, defnyddiwch yr opsiynau cysylltu canlynol.

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 08.30 – 17.30 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.


Gallwch gysylltu â ni drwy:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru,       
Bae Caerdydd,  
Caerdydd, 
CF99 1NA.

 

Cysylltu ag Aelod

I gysylltu ag Aelod Cynulliad penodol, gallwch ddewis o dudalen Eich Aelodau Cynulliad. I ddod o hyd i'ch Aelod Cynulliad, rhowch eich côd post yn yr adran Dod o hyd i'ch AC.


Swyddfa'r Wasg

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Partners & Help