Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Ni allwn wneud sylw ar waith Llywodraeth Cymru, Gweinidogion na meysydd polisi penodol fel iechyd neu addysg. Ar gyfer ymholiadau o'r fath, cysylltwch â Llywodraeth Cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gallwch gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiad sy'n ymwneud â Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Os hoffech drefnu digwyddiad neu wneud ymholiad ynglun â digwyddiad, defnyddiwch yr opsiynau cysylltu canlynol.

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 08.30 – 17.30 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.


Gallwch gysylltu â ni drwy:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru,       
Bae Caerdydd,  
Caerdydd, 
CF99 1NA.

 

Cysylltu ag Aelod

I gysylltu ag Aelod Cynulliad penodol, gallwch ddewis o dudalen Eich Aelodau Cynulliad. I ddod o hyd i'ch Aelod Cynulliad, rhowch eich côd post yn yr adran Dod o hyd i'ch AC.


Gwneud Cwyn

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion. Dysgwch ragor am ein polisi cwynion a’r drefn gwyno.

Os oes gennych unrhyw bryderon am ymddygiad un o’r Aelodau, neu os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â’r Comisiynydd Safonau


Swyddfa'r Wasg

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

Partners & Help