Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwefan y Cynulliad o A i Y

  

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

 
 

A

Addysg, y Gwasanaeth

Addysg - ymweliadau

Aelodau’r Cynulliad

Aelodau’r Cynulliad - eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau

Aelodau’r Cynulliad - treuliau

Yr Ail Gynulliad (2003-2007)

Allgymorth

Archebu seddi neu drefnu ymweliadau

Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru  

Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru

 

B

Balotau ar gyfer Biliau 

Beth sydd ymlaen 

Beth yw’r Cyfarfod Llawn? 

Biliau’r Cynulliad 

Blogiau: Cynuliiad Cenedlaethol Cymru | Gwasanaeth Ymchwil: Pigion 

Busnes blaenorol y Cynulliad 

Busnes y Cynulliad 

Busnes y Cynulliad, Cyfarwyddiaeth 

Busnes dyddiol 

Y Bwrdd Rheoli 

Y Bwrdd Taliadau

 

C

Cadwch mewn cysylltiad 

Calendr 

Canfod eich Aelod Cynulliad 

Canllaw i’r broses ddeddfu 

Canolfan Wybodaeth Gogledd Cymru 

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad 

Cofnod y Trafodion 

Cofrestr Buddiannau’r Aelodau 

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru 

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cyllideb 

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cyhoeddiadau 

Comisiwn Silk a Bil Cymru

Y Comisiwn Silk 

Y Comisiynydd Safonau 

Contractau - cyfleoedd 

Cydraddoldebau 

Cyflogau a threuliau 

Cyfreithiol, Gwasanaethau 

Cyfryngau Cymdeithasol   

Cyfryngau cymdeithasol - y polisi defnydd derbyniol

 

Cyhoeddiadau:

 

Cymorth 

Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau, y Gwasanaeth 

Cymryd rhan 

Cynaliadwyedd 

Cynghorwr Arbenigol - cofrestru 

Cynigion a Gwelliannau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn a gyflawnwyd 

Y Cynulliad yn eich ardal chi  

Cwestiynau Llafar y Cynulliad 

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad 

Y Cyfarfod Llawn 

Cyllideb 

Cyllidebau a chyllid: cyhoeddiadau ymchwil 

Cynigion Cydsyniad 

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 

Y Cynulliad Cyntaf (1999-2003) 

Cysylltiadau Rhyngwladol 

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol
 

Ch

Chwilio trwy Busnes y Cynulliad 

 

D

Dadleuon Byr 

Dadleuon, cynigion a gwelliannau 

Dangosyddion Economaidd 

Datganiad a chyhoeddiad busnes 

Datganiadau Barn 

Datganiadau Ysgrifenedig Gweinidogion 

Datganoli yng Nghymru: hanes 

Datganoli yng Nghymru: llyfryddiaeth 

Datganoli yng Nghymru: pa feysydd sydd wedi’u datganoli? 

Deddfau 

Deddfau’r Cynulliad 

Deddfwriaeth  

Defnyddio’r wefan  

Deisebau 

Deisebau: canllawiau ar y system ddeisebu 

Digwyddiadau - beth sydd ymlaen? 

Digwyddiadau - ewch i ddigwyddiad 

Digwyddiadau - trefnwch ddigwyddiad 

Y Diweddaraf am Bolisi'r UE 

Y Dirprwy Lywydd 

Dogfennau a Osodwyd 

Dweud eich Dweud 

Dy Gynulliad di 

 

E

Eich Aelodau Cynulliad 

Etholaethau 

Etholiadau a refferenda 

Ewrop: Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Ymchwil 

  

F

Facebook: Tudalen y Cynulliad | Senedd 

Fideos: Senedd.TV | YouTube 

Flickr
 

G

Geirfa’r Gyfraith 

Grwpiau Trawsbleidiol  

Gwaith - cyfleoedd gwaith 

Gwasanaethau Monitro 

Gwasanaeth Ymchwil 

Gwasanaeth Ymchwil: Cyhoeddiadau 

Gweithio i Aelod Cynulliad neu ddod yn Aelod Cynulliad 

Gwybodaeth am y Cynulliad 

Gwylio Trafodion y Cynulliad 

 

H

Hanes adeiladau’r Cynulliad 

Hanes Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Hanes datganoli yng Nghymru 

Hygyrchedd (y wefan) 

Hygyrchedd (ymwelwyr) 

Hynt Biliau’r Cynulliad

 

Ll

Lluniau 

Llywodraeth Cymru 

Llywodraethu corfforaethol 

Llywodraethu Cymru: pwy sy’n gyfrifol am beth? 

Y Llywydd

 

Mapiau 

Map o’r wefan  

Meysydd datganoledig 

Mynd i Gyfarfod LlawnMynediad (ymwelwy) 

Mynediad at wybodaeth 

 

N  

Y newyddion diweddaraf 

Newyddion 

 

O

Oriau agor

 

Papurau wedi’u hadneuo 

Papurau Crynodeb o Fil 

 

Rôl y Cynulliad a sut mae’n gweithio 

 

Rh

Rhyddid Gwybodaeth 

 

S

Y Senedd 

Senedd - cynllun seddi 

Senedd.tv 

Siambr 

Y Strategaeth e-ddemocratiaeth: ymwneud yn ddigidol â phobl Cymru 

Strwythur sefydliadol a chyfrifoldebau 

Sut y bydd Bil yn dod yn Ddeddf? 

Sut i'n cyrraedd  

Swyddi gwag 

Swyddogaethau a chyfrifoldebau Aelodau’r Cynulliad 

 

T

Taith rithwir o amgylch y Senedd 

Tanysgrifio i gael y newyddion diweddaraf  | Gwasanaeth Ymchwil 

Tanysgrifiwch am y wybodaeth ddiweddaraf  

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), y gyfarwyddiaeth 

Telerau ac Amodau 

Toriadau - dyddiadau toriadau’r Cynulliad 

Treuliau’r Aelodau 

Trydydd Cynulliad (2007-2011) 

Twitter 

 

W

Y Wasg - tudalennau’r Wasg

 

Y

Ymchwil 

Ymchwil - cyhoeddiadau 

Ymgynghoriadau 

Ymholiadau cyffredinol 

Ymweld â’r Cynulliad 

Ymweliadau grwp 

YouTube 

Ysgolion - ymweliadau 

Ystadau a Chyswllt Cyntaf, y gyfarwyddiaeth 

Partners & Help