Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

 

Gwefan y Cynulliad o A i Y

 

 

A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J L Ll M N O P Ph R Rh S T Th U W Y

 


 

 

A

 

Adnoddau ar gyfer athrawon

 

Addysg, y Gwasanaeth

 

Addysg - ymweliadau

 

Aelodau’r Cynulliad

 

Aelodau’r Cynulliad - eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau

 

Aelodau’r Cynulliad - treuliau

 

Yr Ail Gynulliad (2003-2007)

 

Allgymorth

 

Archebu seddi neu drefnu ymweliadau

 

Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru  

 

Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru


 

B

Balotau ar gyfer Biliau

 

Beth sydd ymlaen

 

Beth yw’r Cyfarfod Llawn?

 

Biliau’r Cynulliad

 

Blogiau: Cynuliiad Cenedlaethol Cymru | Gwasanaeth Ymchwil: Pigion

 

Busnes blaenorol y Cynulliad

 

Busnes y Cynulliad

 

Busnes y Cynulliad, Cyfarwyddiaeth

 

Busnes dyddiol

 

Y Bwrdd Rheoli

 

Y Bwrdd Taliadau

 

 

 

C

Cadwch mewn cysylltiad

 

Calendr

 

Canfod eich Aelod Cynulliad

 

Canllaw i’r broses ddeddfu

 

Canolfan Wybodaeth Gogledd Cymru

 

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

 

Cofnod y Trafodion

 

Cofrestr Buddiannau’r Aelodau

 

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

 

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cyllideb

 

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cyhoeddiadau

 

Comisiwn Silk a Bil Cymru

Y Comisiwn Silk

 

Y Comisiynydd Safonau

 

Contractau - cyfleoedd

 

Cydraddoldebau

 

Cyflogau a threuliau

 

Cyfreithiol, Gwasanaethau

 

Cyfryngau Cymdeithasol  

 

Cyfryngau cymdeithasol - y polisi defnydd derbyniol

 

Cyhoeddiadau:

 

Cyhoeddiadau Ymchwil

 

Cymorth

 

Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau, y Gwasanaeth

 

Cymryd rhan

 

Cynaliadwyedd

 

Cynghorwr Arbenigol - cofrestru

 

Cynigion a Gwelliannau

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn a gyflawnwyd

 

Y Cynulliad yn eich ardal chi

 

Cwestiynau Llafar y Cynulliad

 

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad

 

Y Cyfarfod Llawn

 

Cyllideb

 

Cyllidebau a chyllid: cyhoeddiadau ymchwil

 

Cynigion Cydsyniad

 

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Y Cynulliad Cyntaf (1999-2003)

 

Cysylltiadau Rhyngwladol

 

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

 

 

Ch

Chwilio trwy Busnes y Cynulliad


 

 

D

Dadleuon Byr

 

Dadleuon, cynigion a gwelliannau

 

Dangosyddion Economaidd

 

Datganiad a chyhoeddiad busnes

 

Datganiadau Barn

 

Datganiadau Ysgrifenedig Gweinidogion

 

Datganoli yng Nghymru: hanes

 

Datganoli yng Nghymru: llyfryddiaeth

 

Datganoli yng Nghymru: pa feysydd sydd wedi’u datganoli?

 

Deddfau

 

Deddfau’r Cynulliad

 

Deddfwriaeth

 

Defnyddio’r wefan

 

Deisebau

 

Deisebau: canllawiau ar y system ddeisebu

 

Digwyddiadau - beth sydd ymlaen?

 

Digwyddiadau - ewch i ddigwyddiad

 

Digwyddiadau - trefnwch ddigwyddiad

 

Y Diweddaraf am Bolisi'r UE

 

Y Dirprwy Lywydd

 

Dogfennau a Osodwyd

 

Dweud eich Dweud

 

Dy Gynulliad di


 

 

E

 

 Eich Aelodau Cynulliad

 

Etholaethau

 

Etholiadau a refferenda

 

Ewrop: Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Ymchwil

 

 

 

F

Facebook: Tudalen y Cynulliad | Senedd

 

Fideos: Senedd.TV | YouTube

 

Flickr

 

 

Ff

 

G

 

Geirfa’r Gyfraith

 

Grwpiau Trawsbleidiol

 

Gwaith - cyfleoedd gwaith

 

Gwasanaethau Monitro

 

Gwasanaeth Ymchwil

 

Gwasanaeth Ymchwil: Cyhoeddiadau

 

Gweithio i Aelod Cynulliad neu ddod yn Aelod Cynulliad

 

Gwybodaeth am y Cynulliad

 

Gwylio Trafodion y Cynulliad

 

 

H

 

Hanes adeiladau’r Cynulliad

 

Hanes Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Hanes datganoli yng Nghymru

 

Hygyrchedd (y wefan)

 

Hygyrchedd (ymwelwyr)

 

Hynt Biliau’r Cynulliad


I

 
 

J

 

L

 

Ll

 

Llofnodi deiseb

 

Lluniau

 

Llywodraeth Cymru

 

Llywodraethu corfforaethol

 

Llywodraethu Cymru: pwy sy’n gyfrifol am beth?

 

Y Llywydd

 

 

 

 

 

M

 

Mapiau

 

Map o’r wefan

 

Meysydd datganoledig

 
Mynd i Gyfarfod Llawn
 

Mynediad (ymwelwy)

 

Mynediad at wybodaeth


 

 

 

N

 

Y newyddion diweddaraf

 

Newyddion


 

 

 

O

 

Oriau agor

 

 

 

P

 

Papurau wedi’u hadneuo

 

Papurau Crynodeb o Fil

 

 
 
 
 
 

 


 

R

 

Rôl y Cynulliad a sut mae’n gweithio

 

 

Rh

Rhyddid Gwybodaeth

 

S

Y Senedd

 

Senedd - cynllun seddi

 

Senedd.tv

 

Siambr

 

Y Strategaeth e-ddemocratiaeth: ymwneud yn ddigidol â phobl Cymru

 

Strwythur sefydliadol a chyfrifoldebau

 

Sut y bydd Bil yn dod yn Ddeddf?

 

Sut i'n cyrraedd

 

Swyddi gwag

 

Swyddogaethau a chyfrifoldebau Aelodau’r Cynulliad

 

 

T

Taith rithwir o amgylch y Senedd

 

Tanysgrifio i gael y newyddion diweddaraf  | Gwasanaeth Ymchwil


 

Tanysgrifiwch am y wybodaeth ddiweddaraf

 

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), y gyfarwyddiaeth

 

Telerau ac Amodau

 

Toriadau - dyddiadau toriadau’r Cynulliad

 

Treuliau’r Aelodau

 

Trydydd Cynulliad (2007-2011)

 

Twitter

 

Th

 

 

U

 

 

W

Y Wasg - tudalennau’r Wasg

 

 

 

Y

Ymchwil

 

Ymchwil - cyhoeddiadau

 

Ymgynghoriadau

 

Ymholiadau cyffredinol

 

Ymweld â’r Cynulliad

 

Ymweliadau grwp

 

YouTube

 

Ysgolion - ymweliadau

 

Ystadau a Chyswllt Cyntaf, y gyfarwyddiaeth 

 

Partners & Help