Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

​​​​​​​Swyddi

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig y cyfleoedd a ganlyn. Mae pob un o'r swyddi hyn yn barhaol a phensiynadwy ac maent wedi'u lleoli ym Mae Caerdydd oni bai y nodir fel arall. Byddem yn ystyried trefniadau gweithio rhan-amser neu rannu swydd.

Gweithgareddau Gwleidyddol ac Allanol

Ni all cyflogeion Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd a fyddai’n gwrthdaro, mewn unrhyw ffordd, â buddiannau’r Cynulliad neu sy’n anghyson â dyletswyddau a chyfrifoldebau’r Comisiwn. 

Ni all cyflogeion gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol, er y gallant ofyn am ganiatâd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol lleol. Rhaid cael caniatâd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwleidyddol o bob math, ac, os rhoddir caniatâd, bydd yn amodol ar gadw at y rheolau cyffredinol yn ymwneud â gwrthdaro posibl rhwng eu cyfrifoldebau swyddogol a’u gweithgareddau gwleidyddol.

Manylion llawn 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel cyflogwr

Swyddi Parhaol

​Dyddiad Cau


Uwch Beiriannydd Systemau TGCh

​10:00 1 Tachwedd 2019


Dadansoddwr Busnes

**ESTYNIAD**​

10.00 1 Tachwedd 2019


Swyddog Ymchwil Uwch 

​10.00 5 Tachwedd 2019


Swyddi Dros dro​​
​ Swyddi Cyfnod Penodol​Cyfreithiwr dan Hyfforddiant

​10.00 28 Hydref 2019

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer gwaith dros dro, anfonwch eich CV drwy e-bost at  Swyddi@Cynulliad.Cymru

Nid yw ein swyddi dros dro am gyfnod hwy na 40 wythnos fel arfer ac mae'r telerau ac amodau gwasanaeth yr un fath ag y maent ar gyfer staff parhaol.

Dilynwch a rhannwch ein gwybodaeth recriwtio

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Facebook

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Linkedin

 

@CynulliadCymru ar Twitter

 

Lleoliadau Profiad Gwaith

Bydd Comisiwn y Cynulliad yn cynnig lleoliadau / profiad gwaith i bobl ifanc sy'n gorfod treulio amser yn y gweithle fel rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac i fyfyrwyr sy'n gwneud felly wrth ddilyn eu hastudiaethau. Lle mae hynny'n briodol, rydym yn ceisio cynnig lle i bawb sy'n ymgeisio am leoliad / profiad gwaith ond, oherwydd nifer y ceisiadau, ni allwn warantu lleoliadau ac rydym yn trin y ceisiadau i gyd yn ôl yr egwyddor 'y cyntaf i'r felin.... ' Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y lincs isod:

  • Ewch i'n tudalen profiad gwaith i ganfod mwy o wybodaeth am wneud cais am leoliad profiad gwaith gyda ni.

 

Partners & Help