Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynllun Prentisiaeth 2020

 

Cyflog: £17,383

 

 


Y Cynllun Prentisiaeth

 

Rydym yn chwilio am nifer o brentisiaid i ymuno â ni i weithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae gweithio ac astudio yn y Cynulliad yn golygu y byddwch wrth galon gwleidyddiaeth Cymru, gan ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth o ran y ffordd orau i lywio a chynorthwyo gweithle prysur a chyffrous lle mae deddfau Cymru yn cael eu gwneud.

Mae'r brentisiaeth yn gyfle gwych sydd wedi'i gynllunio i roi'r ddealltwriaeth a'r gallu i chi ddatblygu eich hyder a'ch cymhwysedd o fewn rôl weinyddol mewn sefydliad amrywiol a chynhwysol.

Wrth weithio a datblygu eich profiad yn y gweithle, byddwch yn cael amser i ganolbwyntio ar eich Diploma mewn Gweinyddu Busnes gyda'ch asesydd lle y byddwch yn dangos tystiolaeth ac yn nodi sut yr ydych wedi cyflawni'r amcanion a ganlyn:

  • Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes;
  • Y gallu i reoli eich datblygiad personol a phroffesiynol;
  • Deall yr egwyddor o weinyddu;
  • Deall disgwyliadau cyflogwyr a'r sefydliad;
  • Datblygu cydberthynasau gwaith gyda chydweithwyr;

Deall egwyddorion llunio dogfennau busnes a rheoli gwybodaeth.

Patrwm gwaith:

Swydd amser llawn (37 awr); am gyfnod o 12 mis.  Byddwn yn ystyried gweithio hyblyg i sicrhau y gallwch weithio hyd eithaf eich gallu.


Manylion am y broses ddethol


Bydd y ceisiadau yn cael eu gosod ar restr fer a bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gymryd rhan mewn asesiad a fydd yn cynnwys gwahanol ymarferion i asesu eu haddasrwydd ar gyfer y rôl. Os ydych chi'n llwyddiannus yn y cam hwn, cewch eich gwahodd i gam olaf y broses ddethol, sef y cyfweliad terfynol.


Bydd yr llwyddiannus yn cychwyn ar eu swyddi ym mis Ionawr 2020.

Dyfynnwch gyfeirnod: AC-015-19

Dyddiad cau: 10.00 27 Medi 2019

Teitl y Ddogfen

​​Pecyn Gwybodaeth i'r Ymgeisydd

Word     /      PDF

​Ffurflen Gais

Word

​Canllawiau'r Prentisiaeth

PDF

​Llyfryn Cyflwyniadol

​Word

Os byddai’n well gennych gael y wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn o’r wybodaeth drwy’r post, anfonwch neges e-bost i Swyddi@Cynulliad.Cymru neu ffoniwch ni ar 0300 200 7588.

Anfon eich cais

Anfonwch eich cais drwy e-bost i: Swyddi@Cynulliad.Cymru neu anfonwch eich cais drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Partners & Help