Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyfleoedd gwaith

 
  • Gweithio i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cymorth i’r 60 Aelod Cynulliad etholedig. Rydym yn cyflogi pobl ag amrywiaeth eang o dalentau mewn meysydd fel Gweinyddiaeth, Gwasanaeth Clercio, Cyfleusterau, Cyllid, Adnoddau Dynol, TG, Gwasanaethau Llyfrgell, Gwybodaeth i’r Cyhoedd ac Addysg, Ymchwil, Diogelwch a Chyfieithu.
Mae Aelodau’r Cynulliad yn gyflogwyr eu hunain ac maent fel arfer yn cyflogi pobl yn eu hetholaeth ac ym Mae Caerdydd. Edrychwch ar y rhestr o’r holl gyfleoedd sydd ar gael i weithio i Aelod Cynulliad.
 
  • Penodiadau Cyhoeddus

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am benodi i rai swyddfeydd cyhoeddus, cyrff eraill a rhai swyddi unigol.
  • Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am lunio a gweithredu polisïau a rhaglenni ar gyfer yr holl faterion sydd wedi eu datganoli i Gymru.
 

Partners & Help