Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Penodiadau Cyhoeddus

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. 

Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru

Ymrwymiad o ran amser: 2-3 diwrnod y mis.
Cyfnod: Hyd at 4 blynedd
Lleoliad: Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abergele ac Abertawe a bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn cylchdroi rhwng y lleoliadau hyn.
Cyflog: £12,500 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 10.00 23 Tachwedd 2018

Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cael ei sefydlu fel corff corfforaethol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 a dechreuodd ei ystod lawn o swyddogaethau ar 1 Ebrill 2014.

Bydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnwys naw aelod, y bydd pump ohonynt yn aelodau anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd) ynghyd ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a thri sy'n gyflogedig gan Swyddfa Archwilio Cymru. Penodir yr aelodau anweithredol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Caiff un aelod cyflogedig ei enwebu gan yr Archwilydd Cyffredinol ar gyfer ei benodi gan yr aelodau anweithredol, a dewisir y ddau arall gan yr aelodau anweithredol yn dilyn balot o staff Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn awyddus i benodi dau aelod anweithredol i lenwi swyddi ar y Bwrdd a fydd yn wag pan ddaw cyfnodau contract cyfredol i ben ym mis Mawrth 2019.

Document TitleFile Format​
​Briff i'r Ymgeisydd
Word
​Ffurflen Gais
​Word
​Holiadur Gwleidyddol
Word

Anfon eich cais

Os byddai’n well gennych gael y wybodaeth hon mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn o’r wybodaeth drwy’r post, anfonwch neges e-bost Swyddi@Cynulliad.Cymru  neu ffoniwch ni ar 0300 200 6507.

Anfonwch eich cais drwy e-bost i: Swyddi@Cynulliad.Cymru neu anfonwch eich cais drwy’r post:

Adnoddau Dynol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA


Partners & Help