Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Deisebau

 

​​Deisebau yn y Cynulliad

Mae proses ddeisebau'r Cynulliad yn galluogi aelodau o'r cyhoedd sy'n teimlo'n gryf am fater i gasglu cefnogaeth a chyflwyno deiseb i'r Cynulliad mewn ffordd sy'n hygyrch ac ystyrlon.

Mae deiseb yn ffordd o ofyn i'r Cynulliad Cenedlaethol i ystyried mater, problem neu gynnig y mae gan y Cynulliad neu Lywodraeth Cymru bŵer i wneud rhywbeth yn ei gylch. Deisebu'r Cynulliad yw un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol y gall aelodau o'r cyhoedd godi materion sy'n peri pryder neu awgrymu polisïau newydd a ffyrdd gwahanol o wneud pethau.

Gall deisebau sicrhau canlyniadau cadarnhaol, boed drwy newid neu ddylanwadu ar bolisi'r Llywodraeth neu drwy roi cyfle i ddinasyddion leisio'u pryderon wrth wraidd y Cynulliad a'r llywodraeth.

Mae'n rhaid i'r Cynulliad ystyried unrhyw ddeiseb sy'n dderbyniadwy o dan ein rheolau ym marn y Llywydd. Mae'r Cynulliad wedi sefydlu'r Pwyllgor Deisebau i ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a phenderfynu ar y camau i'w cymryd.

Darllenwch y rheolau sy'n llywodraethu derbynioldeb deisebau. 

Darllenwch daflen ar sut mae'r broses ddeisebu yn gweithio (PDF, 1.84MB)

Sut i Ddeisebu'r Cynulliad

 
How to petition the Assembly

Yr hyn sydd angen i chi ei wybod cyn creu deiseb

Rôl y Pwyllgor Deisebau

 
Contact Us

Sut y mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried deisebau.

Cyflwyno deiseb

 
Sign an e-petition

​Defnyddiwch system e-ddeisebau y Cynulliad i gyflwyno eich deiseb.

Deisebau sy’n cael eu hystyried

 
Petitions being considered by the Petitions Committee

Gweld y deisebau sy’n cael eu hystyried gan y Pwyllgor Deisebau ar hyn o bryd.

Llofnodi e-ddeiseb

 
The role of the Petitions Committee

Gweld y deisebau sy’n casglu llofnodion ar hyn o bryd.

Deisebau wedi’u cau

 
Inadmissible petitions

Gweld y deisebau sydd wedi cael eu hystyried gan y Pwyllgor Deisebau yn y gorffennol.

Cysylltu â ni

 

Gall y Pwyllgor Deisebau helpu i’ch tywys drwy'r broses ddeisebu. Os oes angen cymorth neu ragor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

 

Ffôn ar: 0300 200 6565

 

E-bost: seneddpetitions@assembly.wales

 

Twitter:@SeneddDeisebau

 

Partners & Help