Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​Trefnwch ddigwyddiad

Former Prime Minister of New Zealand, Helen Clark addressing an audience at The Pierhead. 

Mae cynnal digwyddiad ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhoi’r cyfle ichi godi proffil eich sefydliad a’r materion a’r pryderon sy’n berthnasol iddo. P’un a yw rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu’n fater sydd o bwys i’ch grwp buddiant neu gymdeithas, mae’r mannau sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ystâd y Cynulliad a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Os hoffech gyflwyno cynnig i'w ystyried cysylltwch â'n Tîm Lleoliadau drwy e-bost ar lleoliadau@cynulliad.cymru neu ar y ffôn ar 0300 200 6218.

Mannau digwyddiadau

 

See Also

Telerau ac amodau

Bydd rhaid i’r digwyddiad neu arddangosfa gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn

Sut i’n cyrraedd

Cyfarwyddiadau a manylion trafnidiaeth leol

 

 

Partners & Help