Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymryd rhan

​Yn yr adran hon

 

Os hoffech weithio yn y Cynulliad Cenedlaethol, gallwch geisio am swydd gyda Chomisiwn y Cynulliad, sy’n darparu gwasanaethau i’r 60 Aelod Cynulliad, neu weithio i Aelod Cynulliad.

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnig cyfle i arbenigwyr ac ymchwilwyr gyflwyno’u henwau i gael eu hystyried ar gyfer contractau ymchwil tymor byr posibl yn y dyfodol.

 

Yn yr adran hon, cewch wybod mwy am ymweliadau addysg a gwybodaeth am Ganolfan Ymwelwyr y Gogledd ym Mae Colwyn.

 


Y wefan Dy Gynulliad di yw ein gwefan benodol ar gyfer pobl ifanc a’r rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Beth am ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yr hyn y mae’n ei wneud, sut y mae’n effeithio ar bobl ifanc sy’n byw yng Nghymru a sut i ddweud eich dweud - hyd yn oed os nad ydych yn ddigon hen i bleidleisio.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynig am gontractau'r Cynulliad, gallwch ganfod mwy o wybodaeth am ein prosesau caffael yn y rhan yma.

 

Mae cynnal digwyddiad neu arddangosfa ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhoi’r cyfle ichi godi proffil eich sefydliad a’r materion a’r pryderon sy’n berthnasol iddo. P’un a yw rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu’n fater sydd o bwys i’ch grwp buddiant neu gymdeithas, mae’r mannau sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ystâd y Cynulliad a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Partners & Help