Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Cyllideb ddrafft

Cyllideb ddrafft 2018-19

Ar 3 Hydref 2017, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chyllideb ddrafft amlinellol ar gyfer 2018-19, sy'n rhoi trosolwg o gynlluniau gwariant, trethiant a benthyca’r Llywodraeth ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod. Bydd y Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y gyllideb hon dros gyfnod o wyth wythnos. Cyhoeddir cyllideb ddrafft fanylach ar 24 Hydref. Bydd pwyllgorau eraill yn craffu ar y gyllideb hon dros gyfnod o bum wythnos.

Dadansoddiad o senarios cyllid Llywodraeth Cymru yn y dyfodol a phenderfyniadau a gyhoeddwyd gan Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025.​​ (Saesneg yn unig)

Caiff y dudalen hon ei diweddaru pan fydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chyllideb ddrafft amlinellol ar 3 Hydref.


I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Llywodraeth Cymru yn cael ei hariannu a chwestiynau eraill, gan gynnwys rhestr o dermau’r gyllideb, ewch i’r dudalen Cwestiynau Cyffredin​.​​

Partners & Help