Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau'r Cynulliad.

 

Gallwch chwilio am ein briffiau ymchwil yn ôl categori, rhwng ystod o ddyddiadau neu drwy roi allweddair yn y blwch Term Chwilio. Gallwch gael mynediad at ein briffiau ac at erthyglau cyfredol eraill ar ein blog, Pigion, a gallwch gofrestru i'r blog er mwyn derbyn hysbysiadau e-bost yn rheoliadd. Anelwyd y ein briffiau yn bennaf at Aelodau’r Cynulliad, ond gallant fod o ddiddordeb i gynulleidfa allanol hefyd.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Iechyd a Gofal Cymdeithasol20971522MB13/11/2019
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE - Rhifyn Arbennig Uwchgynhadledd Cyngor yr UEEwrop10485761MB23/10/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop31457283MB16/10/2019
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - Geirfa DdwyieithogIechyd a Gofal Cymdeithasol8806486KB14/10/2019
19-064-Welsh-WebYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB11/10/2019
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE - Adroddiad Monitro BrexitEwrop10485761MB08/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 15 – Gorchmynion Prynu GorfodolYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd31457283MB07/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 6 - ApeliadauYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB04/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 5 - Galw ceisiadau cynllunio i mewnYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd773120755KB04/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 7 - GorfodiYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB04/10/2019
Cyngor Cyfreithiol - Canllaw i EtholwyrTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol602112588KB03/10/2019
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Datblygu PolisiAddysg a Diwylliant31457283MB27/09/2019
Dangosyddion perfformiad iechyd yng NghymruIechyd a Gofal Cymdeithasol701440685KB26/09/2019
Amseroedd aros ysbytaiIechyd a Gofal Cymdeithasol756736739KB26/09/2019
Ardal Forol WarchodedigYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB18/09/2019
Brexit ac addoedi Senedd y DUY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad52428805MB04/09/2019
Gwrychoedd uchel a choed niwsansYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd31457283MB27/08/2019
Yr Amgylchedd Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd488448477KB07/08/2019
Wild Animals and Circuses (Wales) Bill - Bilingual GlossaryYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd8908887KB06/08/2019
Yn mynd i’r afael â’r bwlch yn y polisi hinsawdd yng NghymruYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB31/07/2019
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Pwysigrwydd ansawddAddysg a Diwylliant897024876KB17/07/2019
Negodiadau ynghylch Ymadawiad y DU â’r Undeb EwropeaiddEwrop10485761MB10/07/2019
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Iechyd a Gofal Cymdeithasol9011288KB10/07/2019
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Y Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB09/07/2019
Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau TeithiolAddysg a Diwylliant801792783KB21/06/2019
Yr Amgylchedd - Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd62914566MB19/06/2019
Ansawdd AerYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB18/06/2019
Cymorth ariannol i fyfyrwyr mewn addysg bellach 2019/20Addysg a Diwylliant10485761MB12/06/2019
Cymorth ariannol i fyfyrwyr israddedig mewn Addysg Uwch 2019/20Addysg a Diwylliant10485761MB12/06/2019
Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd YnniTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol10485761MB31/05/2019
Cartrefi mewn Parciau yng NghymruTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol41943044MB30/05/2019
Trafnidiaeth Carbon IselYr Economi a Thrafnidiaeth20971522MB22/05/2019
20 mlynedd o ddatganoli – sut mae Cymru wedi newidY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad83886088MB16/05/2019
Addysg a Gofal Plentyndod CynnarIechyd a Gofal Cymdeithasol10485761MB16/05/2019
Negodiadau ynghylch Ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd: Adroddiad Monitro BrexitY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB12/04/2019
Yr Amgylchedd: Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB10/04/2019
Y Gyfres Gynllunio: 12 - Ardoll Seilwaith CymunedolYr Economi a Thrafnidiaeth10485761MB09/04/2019
Y Gyfres Gynllunio: 13 - Cytundebau Adran 106Yr Economi a Thrafnidiaeth31457283MB09/04/2019
Effaith gollyngiadau olewYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB03/04/2019
Bil Deddfwriaeth (Cymru)Y Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad596992583KB01/04/2019
Geirfa Ddwyieithog: Bil Deddfwriaeth (Cymru) - Bilingual Glossary: Legislation (Wales) BillY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad8499283KB01/04/2019
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Addysg a Diwylliant805888787KB26/03/2019
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Geirfa ddwyieithog | Children (Abolition of Defence of Reasonable Punishment) (Wales) Bill - Bilingual glossaryAddysg a Diwylliant8806486KB26/03/2019
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Gwelliannau Cyfnod 2Tai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol52428805MB15/03/2019
Addasiadau yn y cartref yng NghymruTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol941056919KB14/03/2019
Bil MasnachY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB11/03/2019
Geirfa Ddwyieithog: Bil Senedd ac Etholiadau - Bilingual Glossary: Senedd and Elections (Wales) BillY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad9728095KB11/03/2019
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Tai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol766976749KB11/03/2019
Geirfa Ddwyieithog: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - Bilingual Glossary: Public Services Ombudsman (Wales) BillTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol9830496KB11/03/2019
Y Gyfres Gynllunio: 1 - Polisi Cynllunio CenedlaetholYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB21/02/2019

Partners & Help