Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Y Gwasanaeth Ymchwil

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau'r Cynulliad.

 

Gallwch chwilio am ein briffiau ymchwil yn ôl categori, rhwng ystod o ddyddiadau neu drwy roi allweddair yn y blwch Term Chwilio. Gallwch gael mynediad at ein briffiau ac at erthyglau cyfredol eraill ar ein blog, Pigion, a gallwch gofrestru i'r blog er mwyn derbyn hysbysiadau e-bost yn rheoliadd. Anelwyd y ein briffiau yn bennaf at Aelodau’r Cynulliad, ond gallant fod o ddiddordeb i gynulleidfa allanol hefyd.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru): Gwelliannau Cyfnod 2Tai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol52428805MB15/03/2019
Addasiadau yn y cartref yng NghymruTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol941056919KB14/03/2019
Geirfa Ddwyieithog: Bil Senedd ac Etholiadau - Bilingual Glossary: Senedd and Elections (Wales) BillY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad9728095KB11/03/2019
Bil MasnachY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB11/03/2019
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Tai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol766976749KB11/03/2019
Geirfa Ddwyieithog: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - Bilingual Glossary: Public Services Ombudsman (Wales) BillTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol9830496KB11/03/2019
Y Gyfres Gynllunio: 1 - Polisi Cynllunio CenedlaetholYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB21/02/2019
Y Gyfres Gynllunio: 2 - Polisi Cynllunio LleolYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB21/02/2019
Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd YnniTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol913408892KB19/02/2019
Sut y gallai newidiadau yn yr economi wledig ar ôl Brexit effeithio ar anghydraddoldebau gofal iechyd/iechyd yng Nghymru wledigIechyd a Gofal Cymdeithasol10485761MB18/02/2019
Yr Amgylchedd: Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB07/02/2019
Bil Pysgodfeydd y DU 2017-19Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd31457283MB30/01/2019
Rheoli Cynaliadwy ar Adnoddau Naturiol a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB29/01/2019
Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 - Geirfa Ddwyieithog | Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 - Bilingual GlossaryTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol9830496KB25/01/2019
Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 - Crynodeb o DdeddfTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol839680820KB25/01/2019
Bil Awtistiaeth (Cymru) CrynodebIechyd a Gofal Cymdeithasol881664861KB11/01/2019
Y Sector Cig CochYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB20/12/2018
Trosolwg o Astudiaethau Achos Effaith REF 2014 sy’n cyfeirio at Ymgysylltu ȃ'r CynulliadY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB18/12/2018
Cynlluniau Rheoli Tir Seiliedig Ar Ganlyniadau Dadansoddiad Astudiaeth AchosYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd885760865KB27/11/2018
Yr Amgylchedd - Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB22/11/2018
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Tai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol31457283MB02/11/2018
Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)Addysg a Diwylliant899072878KB26/10/2018
Y Sector Ffermio yng NghymruYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB25/10/2018
Y Sector Dofednod Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB10/10/2018
Yr Amgylchedd - Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB27/09/2018
Y Diwydiant Dŵr yng NghymruYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd534528522KB27/09/2018
Diwygio gwasanaethau cyhoeddus yn y Gymru ddatganoledig: amserlen o ddatblygiadau llywodraeth leol Addysg a Diwylliant10485761MB21/09/2018
Bil Awtistiaeth (Cymru) - Geirfa Ddwyieithog Iechyd a Gofal Cymdeithasol6860867KB13/09/2018
Cyllido Ysgolion yng NghymruAddysg a Diwylliant777216759KB29/08/2018
Cyllid ar gyfer addysg i oedolion ac ôl-raddedigion 2018/19Addysg a Diwylliant590848577KB02/08/2018
Briff Ymchwil: Adroddiad Monitro Brexit: Yr Amgylchedd 19 Mai - 12 Gorffennaf 2018Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd636928622KB20/07/2018
Tir CominYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10424321018KB13/07/2018
Cymorth ariannol i fyfyrwyr addysg bellach 2018/19Addysg a Diwylliant403456394KB10/07/2018
Cymorth ariannol i fyfyrwyr israddedig mewn Addysg Uwch 2018/19Addysg a Diwylliant577536564KB10/07/2018
Papur Ymchwil T Sector LlaethYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB26/06/2018
Persbectif Newydd ar Fframweithiau Cyffredin i’r Deyrnas Unedig: y cyfleoedd ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol yng Nghymru yn GynaliadwyYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB22/06/2018
Gwres Carbon IselYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd62914566MB20/06/2018
Adroddiad Monitro Brexit: Yr AmgylcheddYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB24/05/2018
Ardrethi busnes: Cwestiynau cyffredinYr Economi a Thrafnidiaeth10485761MB15/05/2018
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r DyfodolYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB14/05/2018
Hysbysiad hwylus ar gyllid addysg ôl-16Addysg a Diwylliant700416684KB05/04/2018
Y Gyfres Gynllunio: 17 – Cydsynio seilwaith cynhyrchu ynni Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB29/03/2018
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Y Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB16/03/2018
Crynodeb o Ddeddf: Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018Addysg a Diwylliant10485761MB13/03/2018
Y Cwnsler Cyffredinol - Hysbysiad Hwylus am y CyfansoddiadY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB12/03/2018
Y Prif Weinidog ac Aelodau'r CabinetY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB09/03/2018
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)Iechyd a Gofal Cymdeithasol939008917KB08/03/2018
Crynodeb o'r Bil: Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)Y Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB07/03/2018
Deddfau’r Cynulliad a’r Broses Ddeddfwriaethol Y Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB07/03/2018
Y Llywydd a'r Dirprwy LywyddY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB28/02/2018

Partners & Help