Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Cynulliad 

Medi 2019 –  Rhagfyr 2019

Dyddiad
​Gweinidog
17 Medi 2019
​Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)
18 Medi 2019
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Cynulliad

24 Medi 2019
​​Y Prif Weinidog
25 Medi 2019

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

1 Hydref 2019

Y Prif Weinidog

2 Hydref 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

8 Hydref 2019

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

9 Hydref 2019
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  
15 Hydref 2019
Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)
16 Hydref 2019
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Cynulliad

22 Hydref 2019
Y Prif Weinidog
23 Hydref 2019

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

5 Tachwedd 2019

Y Prif Weinidog 

6 Tachwedd 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

12 Tachwedd 2019

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

13 Tachwedd 2019
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  
19 November 2019
Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)
20 November 2019
​​Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Cynulliad

26 November 2019
Y Prif Weinidog
27 November 2019
​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

3 Rhagfyr 2019
Y Prif Weinidog 
4 Rhagfyr 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

 

Dyddiadau blaenorol

Gweld dyddiadau blaenorol ar gyfer cwestiynau llafar

Partners & Help