Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 28/03/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0103 - Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch clefyd Parkinson

Codwyd gan:

Nick Ramsay

Tanysgrifwyr:

Jeff Cuthbert 30/03/2011

Paul Davies 30/03/2011

Darren Millar 30/03/2011

Rosemary Butler 30/03/2011

Christine Chapman 30/03/2011

Jenny Randerson 31/03/2011

Nick Bourne 31/03/2011

Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch clefyd Parkinson

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

•Yn croesawu Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch clefyd Parkinson, 11-17 Ebrill 2011, gyda’r thema ‘Ymunwch â ni’ (‘Join Us’) .

•Yn cydnabod gwaith Parkinson’s UK o ran codi ymwybyddiaeth, cyllido ymchwil, ymgyrchu dros wella gwasanaeth a chynnig cyfeillgarwch, gwybodaeth a chefnogaeth i bobl a chanddynt glefyd Parkinson yng Nghymru.

•Yn cydnabod y llu o unigolion a sefydliadau ledled Cymru a fydd yn cefnogi’r wythnos drwy gynnal digwyddiadau codi ymwybyddiaeth a chodi arian yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch clefyd Parkinson 2011.Partners & Help