Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 24/03/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0102 - Daeargryn Japan a Gwersi ar gyfer Pwer Niwclear

Codwyd gan:

Bethan Jenkins

Rhodri Glyn Thomas

Tanysgrifwyr:

Dai Lloyd 31/03/2011

Leanne Wood 31/03/2011

Daeargryn Japan a Gwersi ar gyfer Pwer Niwclear

Mae’n flin iawn gan y Cynulliad hwn am y bywydau a gollwyd yn y daeargryn a’r tswnami diweddar yn Japan ac mae’n mynegi cydymdeimlad didwyll i bawb yr effeithiwyd arnynt; yn nodi’r difrod i o leiaf pedwar adweithydd pwer niwclear yn Japan; yn cymeradwyo dewrder y rheini sy’n gweithio i’w gwneud yn ddiogel; yn deall bod Japan ar ffawtlin daearegol mawr; yn croesawu penderfyniad y Llywodraeth i ofyn am adroddiad ar oblygiadau’r digwyddiadau yn Japan i’r DU; ond yn credu bod y digwyddiadau yn Fukushima yn tanlinellu’r peryglon sydd ynghlwm wrth bwer niwclear ac yn galw ar y Llywodraeth i atal rhaglen pwer niwclear newydd yn y DU.Partners & Help