Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 15/03/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0099 - Cydnabod Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Codwyd gan:

Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr:

Cydnabod Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd

Mae’r Cynulliad hwn yn cydnabod mai heddiw yw Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd. Mae’n achlysur pwysig ar gyfer dathlu gwaith diymhongar gweithwyr cymdeithasol, a hebddynt, byddai ein cymunedau mewn sefyllfa llawer gwaeth. Yn rhy aml o lawer caiff sylw’r cyhoedd ei hoelio ar yr ymarferwyr hanfodol hyn pan fydd pethau wedi mynd o chwith, ond eto, mae gweithwyr cymdeithasol yn mynd i mewn i’n cymunedau mwyaf difreintiedig ddydd ar ôl dydd ac yn gweithio gyda rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed a heriol, a hynny heb yr un gydnabyddiaeth a roddir i weithwyr proffesiynol mwy amlwg eraill yn y gwasanaethau brys, megis yr heddlu, meddygon neu nyrsys.Partners & Help