Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD ON 08/03/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0098 - Bwyd o Ansawdd yng Nghymru

Codwyd gan:

Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr:

Rhodri Glyn Thomas 23/03/2011

Bwyd o Ansawdd yng Nghymru

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn nodi cyfraniad hollbwysig cynhyrchu bwyd o ansawdd i economi Cymru;

Yn nodi'r argraff a wneir ar ymwelwyr - yn enwedig darpar fuddsoddwyr yng Nghymru - drwy arferion Comisiwn y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru sef defnyddio bwyd o ansawdd o Gymru yn eu gweithrediadau beunyddiol; ac

Yn galw ar Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddyfarnu contractau arlwyo i gwmnïau sy'n dangos ymrwymiad i arddangos bwyd o ansawdd o Gymru drwy sicrhau y daw gan gynhyrchwyr lleol.Partners & Help