Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 01/03/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0096 - Dyfodol S4C

Codwyd gan:

Rhodri Glyn Thomas a Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr:

Nerys Evans 18/03/2011

Gareth Jones 25/03/2011

Dyfodol S4C

Mae’r Cynulliad hwn:

  • Yn cydnabod rôl hollbwysig S4C yn hyrwyddo a diogelu’r iaith Gymraeg;

  • Yn nodi gofyniad arweinwyr y pedair prif blaid yng Nghymru am adolygiad annibynnol o’r sianel;

  • Yn cydnabod y pryder mawr yng Nghymru am gynlluniau presennol Llywodraeth y DU ar gyfer ein hunig sianel deledu Cymraeg;

  • Yn galw ar y BBC, S4C a Llywodraeth y DU i atal eu trafodaethau presennol hyd y nes y cynhelir adolygiad cynhwysfawr ac annibynnol o’r sianel ac, at y diben hwnnw, yn galw am dynnu S4C allan o’r Mesur Cyrff Cyhoeddus.Partners & Help