Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 14/02/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0093 – Cau Asiantaeth Safonau Gyrru Caerdydd

Codwyd gan:

Chris Franks

Leanne Wood

Tanysgrifwyr:

Dai Lloyd 23/03/2011

Rhodri Glyn Thomas 23/03/2011

Gareth Jones 31/03/2011

Cau Asiantaeth Safonau Gyrru Caerdydd

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn condemnio penderfyniad Llywodraeth y DU i gau swyddfa'r Asiantaeth Safonau Gyrru yng Nghaerdydd a fyddai'n golygu colli hyd at 80 o swyddi.   Bydd y cau yn difrodi lefel y gwasanaeth sydd ar gael i'r cyhoedd ac yn peryglu'r gallu i gyflawni cyfrifoldebau i gwsmeriaid Cymraeg.  Ynghyd â chyhoeddiadau eraill megis y cynnig i gau Swyddfa Basbort Casnewydd, mae hyn yn dangos bod rhaglen Llywodraeth y DU o doriadau yn fygythiad go iawn i economi a lles Cymru.  Yr ydym felly yn cefnogi ymgyrch yr Undeb PCS i achub y swyddfa.Partners & Help