Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 14/02/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0092 – Cefnogi Diwrnod Dim Smygu 2011

Codwyd gan:

Nick Ramsay

Tanysgrifwyr:

Darren Millar 15/02/2011

Paul Davies 15/02/2011

Jeff Cuthbert 15/02/2011

Mohammad Asghar 15/02/2011

William Graham 15/02/2011

Andrew RT Davies 16/02/2011

Nick Bourne 16/02/2011

Dai Lloyd 16/02/2011

Christine Chapman 25/02/2011

Cefnogi Diwrnod Dim Smygu 2011

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn croesawu'r Diwrnod Dim Smygu a lwyddodd i ysbrydoli un smygwr o bob pedwar yng Nghymru i roi'r gorau iddi ar y diwrnod hwnnw y llynedd;

Yn cydnabod bod angen rhagor o gefnogaeth i helpu'r 70% o smygwyr y mae arnynt eisiau rhoi'r gorau iddi;

Yn cefnogi ymdrechion yr elusen Diwrnod Dim Smygu ac ASH Cymru i godi ymwybyddiaeth o'r ymgyrch iechyd y cyhoedd bwysig hon;

Yn galw am weithredu Cynllun Gweithredu Tybaco Cymru yn ddiymdroi.Partners & Help