Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 11/02/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0091 - Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl

Codwyd gan:

Helen Mary Jones, Sandy Mewies, Darren Millar and Veronica German

Tanysgrifwyr:

Val Lloyd 15/02/2011

Lorraine Barrett 18/02/2011

Paul Davies 18/02/2011

Jenny Randerson 21/02/2011

Nerys Evans 21/02/2011

Chris Franks 23/02/2011

Mark Isherwood 23/02/2011

Mick Bates 23/02/2011

Leanne Wood 24/02/2011

Jeff Cuthbert 11/03/2011

Lynne Neagle 16/03/2011

Gareth Jones 16/03/2011

Nick Bourne 17/03/2011

Peter Black 25/03/2011

Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn nodi ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl, a’r cynigion a gyhoeddwyd yn Adolygiad o Wariant y DU i leihau cyllideb y Lwfans Byw i’r Anabl £1bn y flwyddyn erbyn 2014/15.

Yn cydnabod bod mudiadau sy’n cynrychioli pobl sydd wedi colli’u golwg yng Nghymru wedi mynegi pryderon am y newidiadau i’r Lwfans Byw i’r Anabl a’r effaith y gallent eu cael ar y bobl fwyaf agored i niwed.

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i dynnu sylw Llywodraeth y DU am yr effaith y gallai’r cynigion hyn eu cael ar bobl ddall a rhannol ddall yng Nghymru, ac i sicrhau bod cynigion polisi yn cyflawni amcanion Llywodraeth San Steffan o ran tegwch ac amddiffyn y rheini sydd fwyaf agored i niwed.Partners & Help