Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 01/01/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0089 - Cefnogi’r Ymgyrch Cwtogi’r Carbon

Codwyd gan:

Kirsty Williams and Darren Millar

Tanysgrifwyr:

Jeff Cuthbert 03/02/2011

Paul Davies 04/02/2011

Christine Chapman 04/02/2011

Jenny Randerson 04/02/2011

Nerys Evans 07/02/2011

Joyce Watson 07/02/2011

Mick Bates 23/02/2011

Cefnogi’r Ymgyrch Cwtogi’r Carbon

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi uchelgais Llywodraeth Cynulliad Cymru o ran lleihau carbon yng Nghymru;

Yn cydnabod yr heriau y mae’r sector adeiladwaith / amgylchedd adeiledig yn eu hwynebu wrth i Gymru symud tuag at economi rhad-ar-garbon; ac

Yn cefnogi’r ymgyrch Cwtogi’r Carbon dan arweiniad Sgiliau Adeiladu yng Nghymru sy’n ceisio sicrhau bod cwmnïau ac unigolion yn meddu ar y sgiliau cywir i gyflawni cynlluniau lleihau carbon mewn cartrefi a busnesau ledled Cymru.Partners & Help