Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 31/01/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0087 - Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi – Abertawe

Codwyd gan:

Peter Black

Tanysgrifwyr:

Val Lloyd 01/02/2011

Joyce Watson 01/02/2011

Trish Law 02/02/2011

Dai Lloyd 03/02/2011

Gwenda Thomas 10/02/2011

Christine Chapman 25/02/2011

Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi - Abertawe

Mae’r Cynulliad hwn:

  • Yn gresynu wrth y penderfyniad i israddio'r gweithrediadau yng ngorsaf gwylwyr y glannau Abertawe yn Nhrwyn y Mwmbwls i fod yn is-orsaf yn ystod oriau golau dydd yn unig;

  • Yn mynegi pryder ynghylch yr effaith y gallai'r diffyg gwybodaeth leol ei chael ar weithrediadau achub yn Ne Cymru min nos.Partners & Help