Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 28/01/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0086 – Hawliau Coll Pobl sydd ar Goll

Codwyd gan:

Bethan Jenkins

Tanysgrifwyr:

Trish Law 02/02/2011

Mick Bates 23/02/2011

Hawliau Coll Pobl sydd ar Goll

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol:

Yn croesawu’r ymgyrch Hawliau Coll Pobl sydd ar Goll, sy’n ceisio gwella’r gefnogaeth sydd ar gael i deuluoedd pobl sydd ar goll;

Yn gresynu’r 330,000 o adroddiadau am bobl ar goll a wnaethpwyd y llynedd, ac yn ôl amcangyfrifon, roedd dros 20,000 wedi diflannu am fwy nag wythnos;

Yn poeni, os yw plentyn person yn mynd ar goll, nid oes hawl ganddynt i gael ystod o adnoddau, gwybodaeth a chymorth; ac

Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau bod teuluoedd pobl sydd ar goll yn gallu cael cefnogaeth arbenigol sy’n gallu rhoi sylw i’r heriau unigryw a wynebant pan fydd anwylyd yn diflannu.Partners & Help