Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 18/01/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0084 - Gwrthwynebiad Cymru i Ddiwygio’r Lwfans Byw i'r Anabl

Codwyd gan:

Leanne Wood

Tanysgrifwy:

Gareth Jones 19/01/2011

Bethan Jenkins 19/01/2011

Trish Law 24/01/2011

Nerys Evans 25/01/2011

Chris Franks 25/01/2011

Dai Lloyd 03/02/2011

Helen Mary Jones 10/02/2011

Jeff Cuthbert 16/02/2011

Janet Ryder 16/02/2011

Rhodri Glyn Thomas 16/02/2011

Gwrthwynebiad Cymru i ddiwygio’r Lwfans Byw i'r Anabl

Mae’r Cynulliad hwn yn erfyn ar y Gweinidog dros Bobl Anabl, Maria Miller AS, i ddwyn i ben yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl, a rhoi’r gorau i weithio ar ddiwygio’r budd-dal hwn, oherwydd y diffygion difrifol yn y papur ymgynghori.   Ychydig o dystiolaeth sydd ar gael i gefnogi achos yr Adran Gwaith a Phensiynau dros ddiwygio, ac mae lle i gredu y bydd hyn yn achosi caledi i lawer o bobl anabl.   Yn ogystal â hyn, mae’n debygol y bydd diwygio’r drefn yn lleihau gwariant ar fudd-daliadau ond yn cynyddu gwariant ar iechyd a gofal cymdeithasol, a bydd hyn felly yn trosglwyddo baich y gost i’r Cynulliad hwn.Partners & Help