Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 13/01/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0083 - Dyfodol Theatr mewn Addysg yng Nghymru

Codwyd gan:

Lynne Neagle, Veronica German, Bethan Jenkins and Nick Ramsay

Tanysgrifwyr:

Eleanor Burnham 17/01/2011

Jonathan Morgan 17/01/2011

Alun Davies 17/01/2011

Irene James 19/01/2011

Jeff Cuthbert 19/01/2011

Christine Chapman 19/01/2011

Nick Bourne 20/01/2011

Trish Law 24/01/2011

Rosemary Butler 26/01/2011

Mick Bates 23/02/2011

Dyfodol Theatr mewn Addysg yng Nghymru

Mae’r Cynulliad hwn:

  • Yn cydnabod gwerth Theatr mewn Addysg a phwysigrwydd mynediad i'r Celfyddydau yng Nghymru;

  • Yn nodi â phryder y bydd penderfyniad y Cyngor Celfyddydau i dorri cyllid ar gyfer Theatr Gwent, Theatr Spectacle a Theatr Powys yn golygu diwedd y ddarpariaeth theatr mewn addysg i blant mewn rhannau mawr o Gymru, gan gynnwys rhai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru; ac

  • Yn galw ar y Gweinidog dros Dreftadaeth i gamu i mewn i sicrhau bod pob plentyn yn cael yr un cyfleoedd ar gyfer Theatr mewn Addysg, ni waeth lle mae'n byw yng Nghymru.Partners & Help