Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 10/01/2011

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2011-0082 - Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi

Codwyd gan:

Joyce Watson and Alun Davies

Tanysgrifwyr:

Bethan Jenkins 28/01/2011

Irene James 28/01/2011

Gareth Jones 28/01/2011

Nick Bourne 31/01/2011

Val Lloyd 31/01/2011

Nerys Evans 31/01/2011

Dai Lloyd 03/02/2011

Janet Ryder 03/02/2011

Christine Chapman 25/02/2011

Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi

Mae’r Cynulliad hwn:

- Yn gwrthwynebu cynnig Llywodraeth y DU i gau gorsafoedd gwylwyr y glannau Aberdaugleddau a Chaergybi.

- Yn poeni’n arw y bydd y penderfyniad hwn yn rhoi bywydau yn y fantol.

- Yn gresynu’r posibilrwydd y bydd swyddi'n cael eu colli yn y ddwy orsaf.Partners & Help