Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 01/12/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0081 – Gwasanaethau niwrogyhyrol yng ngogledd Cymru

Codwyd gan:

Eleanor Burnham

Tanysgrifwyr:

Mark Isherwood 07/12/2010

Gwasanaethau niwrogyhyrol yng ngogledd Cymru

Mae’r Cynulliad hwn:

•Yn mynegi pryder difrifol ynghylch mynediad pobl â chyflyrau niwrogyhyrol yng ngogledd Cymru at ofal arbenigol ar ôl cyhoeddi Adroddiad Thomas y Grwp Trawsbleidiol ar Nychdod y Cyhyrau ym mis Gorffennaf 2010;

•Yn cydnabod y byddai mynediad at ofal amlddisgyblaeth arbenigol o ansawdd uchel yng ngogledd Cymru yn gwella bywydau cleifion ac yn lleihau cost sylweddol derbyniadau brys heb eu cynllunio i ysbytai ar gyfer pobl sydd â chyflyrau niwrogyhyrol;

•Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn cymryd camau ar frys i recriwtio a phenodi Cynghorydd Gofal niwrogyhyrol yng ngogledd Cymru.Partners & Help