Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 24/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0079 - Y Drychineb yn y Pwll Glo yn Seland Newydd

Codwyd gan:

Jeff Cuthbert

Tanysgrifwyr:

Y Drychineb yn y Pwll Glo yn Seland Newydd

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn cydymdeimlo’n fawr â theuluoedd y 29 glöwr sydd wedi marw yn nhrychineb pwll glo Pike River.

Yn mynegi undod â phobl Seland Newydd yn y cyfnod hwn o alaru cenedlaethol, o gofio’r hanes hir o gloddio am lo yng Nghymru a nifer y bobl yn Seland Newydd sy’n hanu o Gymru;

Yn annog Llywodraeth Cynulliad Cymru a chwmnïau cloddio sy’n gweithredu yng Nghymru i gynnig pob cefnogaeth bosibl – megis peiriannau neu arbenigedd technegol – i Seland Newydd fel y gallant wneud popeth o fewn eu gallu i atal trychinebau o’r fath yn y dyfodol.Partners & Help