Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 22/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0078 – Plant mewn Angen 2010

Codwyd gan:

Val Lloyd

Tanysgrifwyr:

Mark Isherwood 23/11/2010

Nick Bourne 23/11/2010

Jeff Cuthbert 23/11/2010

Gwenda Thomas 23/11/2010

Sandy Mewies 23/11/2010

David Melding 23/11/2010

Angela Burns 23/11/2010

Eleanor Burnham 26/11/2010

Mick Bates 23/02/2011

Plant mewn Angen 2010

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

• Yn cydnabod bod Plant mewn Angen yn elusen sy’n helpu i wella bywydau plant a phobl ifanc difreintiedig ledled Cymru a’r DU;

• Yn hyrwyddo ac yn annog gwaith Plant mewn Angen;

• Yn cydnabod bod Apêl Plant mewn Angen 2010 wedi codi dros £18miliwn o roddion elusennol ledled y DU;

• Yn cydnabod bod pobl Cymru wedi rhoi dros £1filiwn i Apêl Plant mewn Angen 2010;

• Yn cydnabod ac yn canmol haelioni pobl Cymru a’r DU a roddodd arian i Apêl Plant mewn Angen 2010.Partners & Help