Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 16/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0074 - Torri TAW

Codwyd gan:

Joyce Watson

Tanysgrifwyr:

Trish Law 17/11/2010

Jeff Cuthbert 19/11/2010

Peter Black 22/11/2010

Gareth Jones 30/11/2010

Sandy Mewies 01/12/2010

Val Lloyd 02/12/2010

Jeff Cuthbert 08/12/2010

Christine Chapman 10/01/2011

Leanne Wood 11/01/2011

Rhodri Glyn Thomas 21/01/2011

Mick Bates 23/02/2011

Torri TAW

Mae’r Cynulliad hwn yn credu:

Yn unol â galwadau gan Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr (FMB), y dylai Llywodraeth y DU leihau’r gyfradd TAW bresennol o 17.5 y cant i 5 y cant ar gyfer holl waith cynnal a chadw a gwella cartrefi.

Byddai’r toriad:

- yn fanteisiol i filiynau o berchnogion cartrefi yn y DU drwy helpu i gael gwared ar adeiladwyr anghofrestredig;

- yn helpu i ailddefnyddio eiddo gwag a lleihau’r pwysau ar ddatblygu ar feysydd glas;

- yn helpu i gyflawni gofyniad cyfreithiol y DU i sicrhau gostyngiad o 80 y cant ar allyriadau CO2 erbyn 2050; ac

- yn creu miloedd o swyddi newydd yn y sector adeiladwaith, yn cynnwys 1,500 o swyddi adeiladwaith newydd yng Nghymru yn unig.Partners & Help