Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD TABLED ON 15/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0072 - Diwrnod Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint y Byd - 17.11.2010

Codwyd gan:

Val Lloyd

Tanysgrifwyr:

David Melding 17/11/2010

Sandy Mewies 17/11/2010

Jenny Randerson 17/11/2010

Rosemary Butler 17/11/2010

Janet Ryder 18/11/2010

Darren Millar 17/11/2010

Trish Law 17/11/2010

Paul Davies 18/11/2010

Mark Isherwood 18/11/2010

Nick Bourne 18/11/2010

Joyce Watson 22/11/2010

Dai Lloyd 24/11/2010

Eleanor Burnham 26/11/2010

Diwrnod Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint y Byd  - 17.11.2010

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

•  Yn croesawu Diwrnod Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint y Byd ddydd Mercher 17eg Tachwedd 2010;

•  Yn cydnabod y baich enfawr mae clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint yn ei roi ar gleifion ac ar y GIG yng Nghymru;

•  Yn cefnogi Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint yng Nghymru wrth iddo alw am ddarparu profion ysgyfaint yn ehangach a'u hyrwyddo'n fwy egnïol, er mwyn helpu i ddod o hyd i'r miliynau coll - pobl sydd â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint ond nad ydynt yn sylweddoli hynny;

•  Yn nodi bod clefyd yr ysgyfaint yn effeithio ar 1 unigolyn o bob 5 yng Nghymru; ac

•  Yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i wneud clefyd yr ysgyfaint yn flaenoriaeth genedlaethol.Partners & Help