Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 11/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0071 - Ailwampio Dosbarth 158

Codwyd gan:

Mick Bates;

Jenny Randerson

Tanysgrifwyr:

Mark Isherwood 15/11/2010

Nick Bourne 16/11/2010

Eleanor Burnham 24/11/2010

Alun Davies 29/11/2010

Kirsty Williams 30/11/2010

Ailwampio Dosbarth 158

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn croesawu'r penderfyniad i gyllido ailwampio trenau Dosbarth 158 a ddefnyddir ar Reilffordd y Cambrian.

Yn gresynu wrth fethiant Llywodraeth Cymru a Threnau Arriva Cymru i ymgynghori ynghylch cynllun y dyluniad mewnol gorau.

Yn nodi y bydd y cynlluniau ailwampio presennol yn arwain at lai o le i goesau ac na fydd modd gweld cymaint, a fydd yn gwaethygu'r profiad o deithio ar siwrneiau pell;

Yn annog Llywodraeth Cymru i archwilio'r gwaith ailwampio enghreifftiol a wnaethpwyd gan Weithrediaeth yr Alban ar Ddosbarth 158.

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod cynlluniau ailwampio ar gyfer trenau Dosbarth 158 Rheilffordd y Cambrian yn destun ymgynghoriad ehangach â rhanddeiliaid a grwpiau defnyddwyr trenau cyn bwrw ymlaen.Partners & Help