Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 11/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0070 – Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Abertawe

Codwyd gan:

Dai Lloyd

Tanysgrifwyr:

Peter Black 17/11/2010

Gareth Jones 17/11/2010

Leanne Wood 17/11/2010

Chris Franks 17/11/2010

Val Lloyd 17/11/2010

Jenny Randerson 17/11/2010

Janet Ryder 18/11/2010

Nerys Evans 18/11/2010

Jenny Randerson 18/11/2010

Leanne Wood 08/12/2010

Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Abertawe

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn gresynu wrth y cynigion i dorri dros 50% o'r swyddi yn Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Abertawe.

Yn deall yr amgylchiadau ariannol anodd sy'n wynebu prifysgolion ar hyn o bryd, ond yn credu y dylid cefnogi ieithoedd tramor modern, sef un o flaenoriaethau strategol cenedlaethol Llywodraeth Cynulliad Cymru, er lles iechyd addysgol, economaidd a diwylliannol Cymru.

Yn credu y bydd y cynigion yn lleihau'r mynediad at ddarpariaeth ieithoedd yn sylweddol yng Ngorllewin De Cymru.

Yn credu y bydd y cynigion yn cael effaith negyddol ar statws Prifysgol Abertawe fel y prif ddarparwr ieithoedd tramor modern drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru.Partners & Help